Etusivu

Smart Energy Transition oli Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka tutkii globaalia energiamurrosta ja sen vaikutuksia Suomeen. Tutkimusalueina olivat uudet teknologiat, liiketoimintamallit, kokeilut ja oppiminen sekä institutionaaliset esteet ja mahdollisuudet.

Smart Energy Transition was a research consortium funded by the Academy of Finland’s Strategic Research Council that examined the global energy transition and its impact on Finland. Research areas were new technologies, business models, experiments, learning and institutional barriers and opportunities. 

Uutiset