Konsortion jäsenet

 

 

Ahola JeroLappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
jero.ahola(at)lut.fi
Murroksellisten energiateknologioiden asiantuntija.


Ahonen TeroLappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
tero.ahonen(at)lut.fi
Tutkii teknologista murrosta sekä eri teknologioiden ja palveluiden oletettuja rooleja lähitulevaisuuden energiajärjestelmässä.

 


Annala Salla, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
salla.annala(at)lut.fi
Tutkii sähkötekniikkaa ja kysyntäjoustoa.


Apajalahti Eeva-Lotta, Helsingin yliopisto
eeva-lotta.apajalahti(at)helsinki.fi
Tutkii kuluttajakäyttäytymistä Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Mukana myös ENERGISE-hankkeessa.

Auvinen KaroliinaAalto-yliopisto
karoliina.auvinen(at)aalto.fi
Hankkeen vuorovaikutusjohtaja. Mukana myös FinSolar- ja CO2mmunity -hankkeissa.


Berg AnnukkaSuomen Ympäristökeskus SYKE
annukka.berg(at)ymparisto.fi


Bergman Jukka-PekkaLappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
jukka-pekka.bergman(at)lut.fi
Osallistuu mm. Delphi-tutkimukseen.

Dukeov Igor, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
igor.dukeov(at)gmail.com
Osallistuu mm. Delphi-tutkimukseen.

 

 

 

Happonen Jenni, Helsingin yliopisto
jenni.happonen(at)helsinki.fi
Tutkii energiakokeiluja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

 

 

Hasan Ala, Teknologian tutkimuskeskus VTT
ala.hasan(at)vtt.fi
Johtaa hankkeen VTT:ssä tehtävää tutkimusta.

 


Heinonen MarkkuLappeenrannan kaupunki
markku.heinonen(at)lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki tarjoaa alustan uusien ratkaisujen kokeiluihin. Kaupunki edistää verkostoitumista sekä ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittämistä.


 

 

Heiskanen EvaHelsingin yliopisto
eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Tutkii älykkään ja uusiutuvan energian kokeiluja ja sitä, miten niistä voitaisiin oppia paremmin yrityksissä, koulutuspolitiikassa, julkisessa rahoituksessa ja käyttöliittymä- ja palvelumuotoilussa.


Hildén Mikael, Suomen Ympäristökeskus SYKE
mikael.hilden(at)ymparisto.fi
Johtaa energiapolitiikan tutkimusta. Toimii myös Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmajohtajana.

 


Honkapuro SamuliLappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
samuli.honkapuro(at)lut.fi
Tutkii, kuinka nykyisiä energiamarkkinoita ja niiden regulaatiota tulisi muokata, jotta muutos kestävämpään energiajärjestelmään olisi mahdollinen ja houkutteleva mahdollisimman pienillä sosioekonomisilla kustannuksilla.


Hyysalo SampsaAalto-yliopisto
sampsa.hyysalo(at)aalto.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.


Jalas MikkoAalto-yliopisto
mikko.jalas(at)aalto.fi
Yhdistää suomalaisia toimijoita keskusteluun älykkäiden energiateknologioiden vaikutuksista. Akateemiset kiinnostuksen kohteet liittyvät uuden teknologian ympärillä tapahtuviin oppimisprosesseihin. Työskentelee hankkeessa myös uusien, kokeellisten hallintomuotojen parissa.

Jalonen Meri, Aalto-yliopisto
meri.jalonen(at)aalto.fi


Johnstone PhilipUniversity of Sussex, England
p.johnstone(at)sussex.ac.uk
Researching policy, and how Finland can benefit from the UK, Denmark and Germany.


Juntunen JouniAalto-yliopisto
jouni.juntunen(at)aalto.fi
Tutkii älykkäisiin energiaratkaisuihin liittyviä liiketoimintamalleja ja joukkorahoitusta.

Järvenreuna Vera, Aalto-yliopisto
vera.jarvenreuna(at)aalto.fi
Toimittaa Uuden energian yritykset -sivustoa ja toimii viestinnän tutkimusassistenttina.


Kangas Hanna-LiisaSuomen Ympäristökeskus SYKE
hanna-liisa.kangas(at)ymparisto.fi


Karjalainen Sami, Teknologian tutkimuskeskus VTT
sami.karjalainen(at)vtt.fi

 

 


Kivimaa Paula
,
University of Sussex, England
p.kivimaa(at)sussex.ac.uk
Johtaa hankkeessa tutkimusta energiamurroksen toimialapolitiikasta ja instituutioista. Osallistuu tutkimustyöhön myös murrosareenan, kokeilujen ja politiikan osalta.


Koivu Tapio, Heureka
tapio.koivu(at)heureka.fi


Laitila PäiviMotiva
paivi.laitila(at)motiva.fi


Lovio Raimo
Aalto-yliopisto
raimo.lovio(at)aalto.fi
Vastaa Uuden energian yritykset -sivuston kehittämisestä.

Lukkarinen JaniSuomen Ympäristökeskus SYKE
jani.lukkarinen(at)ymparisto.fi


Marttila Tatu
Aalto-yliopisto
tatu.marttila(at)aalto.fi
Toimittaa yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa teknologiakatsauksen Suomen lähitulevaisuuden energiajärjestelmään. Katsaus koostetaan Delphi-paneeli- sekä työpajamenetelmillä kerätyistä asiantuntijalausunnoista.


Matschoss KaisaHelsingin yliopisto
kaisa.matschoss(at)helsinki.fi
Tutkii suomalaisia vähähiilisyyden kokeiluja ja niiden paljastamia osaamistarpeita.

Mikkonen Irmeli
Motiva
irmeli.mikkonen(at)motiva.fi
Ohrling Tiina, Aalto-yliopisto
tiina.ohrling(at)aalto.fi
Tutkii kysyntäjouston markkinoita.

 


Ollikka Kimmo, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
kimmo.ollikka(at)vatt.fi
Osallistuu tutkimukseen uusista markkinamalleista ja energiamurrosta tukevista säädöksistä Suomessa ja pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Lisäksi analysoi innovaatiopolitiikkaa, joka vaikuttaa älykkään energian innovaatioihin ja teknologiseen murrokseen.

Patala Samuli, Aalto-yliopisto
samuli.patala(at)aalto.fi
Tutkii cleantech-toimintoja.

Perikangas Sofi, Aalto-yliopisto
sofi.perikangas(at)aalto.fi
Osallistuu energiamurrosareenan yhteissuunnitteluun.

Pihkala Sami, Heureka
sami.pihkala(at)heureka.fi


Primmer EevaSuomen Ympäristökeskus SYKE
eeva.primmer(at)ymparisto.fi


Pyhälammi AlluAalto-yliopisto
allu.pyhalammi(at)aalto.fi
Hankkeen koordinaattori.


Rask Mikko
Helsingin yliopisto
mikko.rask(at)helsinki.fi


Reda Francesco, Teknologian tutkimuskeskus VTT

francesco.reda(at)vtt.fi


Rogge Karoline, University of Sussex
karoline.rogge(at)sussex.ac.uk
Tutkii, mitä Saksan energiamurroksesta voidaan oppia suomalaisessa elinkeinopolitiikassa ja instituutioissa.


Ruggiero Salvatore, Aalto-yliopisto
salvatore.ruggiero(at)aalto.fi
Tutkii Smart Energy Transition – ja CO2mmunity -hankkeissa mm. energiamarkkinoita.

Sillman Jani, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
jani.sillman(at)lut.fi
Osallistuu mm. Delphi-tutkimukseen.


Söyrinki Siiri, Helsingin yliopisto
siiri.soyrinki(at)helsinki.fi
Osallistuu Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen kokeilujen ja oppimisen tutkimukseen, sekä Energiakokeilut.fi -sivuston ylläpitoon.


Temmes Armi
Aalto-yliopisto
armi.temmes(at)aalto.fi
Hankekonsortion johtaja.


Timonen LeilaMotiva
leila.timonen(at)motiva.fi

Tuominen Pekka, Teknologian tutkimuskeskus VTT
pekka.tuominen(at)vtt.fi

 

Sivu päivitetty 23.11.2018. AP.