Konsortion jäsenet

Ahola_kuvaAhola, Jero
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
jero.ahola(at)lut.fi
Murroksellisten energiateknologioiden asiantuntija.
Ahonen_kuvaAhonen, Tero
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
tero.ahonen(at)lut.fi
Tutkii teknologista murrosta ja eri teknologioiden ja palveluiden oletettuja rooleja lähitulevaisuuden energiajärjestelmässä.
Airaksinen, Miimu
VTT
miimu.airaksinen(at)vtt.fi
Kali(cropped)Auvinen, Karoliina
Aalto-yliopisto
karoliina.auvinen(at)aalto.fi
Hankkeen vuorovaikutusjohtaja
Bergman_kuvaBergman, Jukka-Pekka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
jukka-pekka.bergman(at)lut.fi
Chiara FratiniFratini, Chiara
Sussex University
c.fratini(at)sussex.ac.uk
Theoretical work focuses on Geographies of Transitions and Innovations, Science and Technology Studies (STS), Institutional Theories and Organizational Analysis. Empirical work focuses on the comparative study of the institutional/ organizational settings for energy transitions and disruptive innovations in Denmark, United Kingdom and Germany. Particularly in charge of fieldwork carried out in Denmark.
Heinonen_kuvaHeinonen, Markku
Lappeenrannan kaupunki
markku.heinonen(at) lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki tarjoaa alustan uusien ratkaisujen kokeiluihin. Kaupunki edistää verkostoitumista sekä ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittämistä.
Heiskanen_kuvaHeiskanen, Eva
Helsingin yliopisto
eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Tutkii älykkään ja uusiutuvan energian kokeiluja ja sitä, miten niistä voitaisiin oppia paremmin yrityksissä, koulutuspolitiikassa, julkisessa rahoituksessa ja käyttöliittymä- ja palvelumuotoilussa
SYKE 20.3.2007 / HelsinkiHildén, Mikael 
Suomen Ympäristökeskus
mikael.hilden(at)ymparisto.fi
Homanen_kuvaHomanen, Ilkka
Finpro
ilkka.homanen(at)finpro.fi
Honkapuro_kuvaHonkapuro, Samuli 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
samuli.honkapuro(at)lut.fi
Tutkii, kuinka nykyisiä energiamarkkinoita ja niiden regulaatiota tulisi muokata, jotta muutos kestävämpään energiajärjestelmään olisi mahdollinen ja houkutteleva mahdollisimman pienillä sosio-ekonomisilla kustannuksilla.
Timo HuomoHuomo, Timo
Helsingin yliopisto
timo.huomo(at)helsinki.fi
Hankeassistentti.
Hyysalo_kuvaHyysalo, Sampsa 
Aalto-yliopisto
sampsa.hyysalo(at) aalto.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.
Jalas-nelioJalas, Mikko 
Aalto-yliopisto
mikko.jalas(at)aalto.fi
Yhdistää suomalaisia toimijoita keskusteluun älykkäiden energiateknologioiden vaikutuksista. Akateemiset kiinnostuksen kohteet liittyvät uuden teknologian ympärillä tapahtuviin oppimisprosesseihin. Työskentelee hankkeessa myös uusien, kokeellisten hallintomuotojen parissa.
Johnstone_kuvaJohnstone, Philip 
Sussex University
p.johnstone(at)sussex.ac.uk
Juntunen_kuvaJuntunen, Jouni 
Aalto-yliopisto
jouni.juntunen(at)aalto.fi
Tutkii älykkäisiin energiaratkaisuihin liittyviä liiketoimintamalleja ja joukkorahoitusta.
Kangas_kuvaKangas, Hanna-Liisa
Suomen Ympäristökeskus
hanna-liisa.kangas(at)ymparisto.fi
Kivimaa_kuvaKivimaa, Paula 
Sussex University
p.kivimaa(at)sussex.ac.uk
Johtaa hankkeessa tutkimusta energiamurroksen toimialapolitiikasta ja instituutioista. Osallistuu tutkimustyöhön myös transitio-areenan, kokeilujen ja politiikan osalta.
Kohtala_kuvaKohtala, Cindy
Aalto-yliopisto
cindy.kohtala(at)aalto.fi
Koivu_kuvaKoivu, Tapio
Heureka
tapio.koivu(at)heureka.fi
Laitila_kuvaLaitila, Päivi
Motiva
paivi.laitila(at)motiva.fi
Lovio_kuvaLovio, Raimo
Aalto-yliopisto
raimo.lovio(at)aalto.fi
Marttila_kuvaMarttila, Tatu
Aalto-yliopisto
tatu.marttila(at)aalto.fi
Toimittaa yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa teknologiakatsauksen Suomen lähitulevaisuuden energiajärjestelmään. Katsaus koostetaan Delphi paneeli- sekä työpajamenetelmillä kerätyistä asiantuntijalausunnoista.
Matschoss_kuvaMatschoss, Kaisa
Helsingin yliopisto
kaisa.matschoss(at)helsinki.fi
Tutkii suomalaisia, vähähiilisyyden kokeiluja ja niiden paljastamia osaamistarpeita.
Ollikka_kuvaOllikka, Kimmo 
VATT
kimmo.ollikka(at)vatt.fi
Osallistuu tutkimukseen uusista markkinamalleista ja energiamurrosta tukevista säädöksistä Suomessa ja Pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Lisäksi analysoi innovaatiopolitiikkaa, joka vaikuttaa älykkään energian innovaatioihin ja teknologiseen murrokseen.
????????????????????????????????????Primmer, Eeva
Suomen Ympäristökeskus
eeva.primmer(at)ymparisto.fi
Allu PyhälammiPyhälammi, Allu
Aalto-yliopisto
allu.pyhalammi(at)aalto.fi
Hankeassistentti.
Rask_kuvaRask, Mikko
Helsingin yliopisto
mikko.rask(at)helsinki.fi
Rogge_kuvaRogge, Karoline
Sussex University
k.rogge(at)sussex.ac.uk
Tutkii, mitä Saksan energiamurroksesta voidaan oppia suomalaisessa elinkeinopolitiikassa ja instituutioissa.
Stirling_kuvaStirling, Andy
Sussex University
Temmes_kuvaTemmes, Armi
Aalto-yliopisto
armi.temmes(at)aalto.fi
Hankkeen varajohtaja. Vastaa liiketoimintamalleihin liittyvästä tutkimuksesta.