Konsortion jäsenet

 

 

Ahola JeroLappeenrannan teknillinen yliopisto
jero.ahola(at)lut.fi
Murroksellisten energiateknologioiden asiantuntija.


Ahonen TeroLappeenrannan teknillinen yliopisto
tero.ahonen(at)lut.fi
Tutkii teknologista murrosta sekä eri teknologioiden ja palveluiden oletettuja rooleja lähitulevaisuuden energiajärjestelmässä.


Annala Salla, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
salla.annala(at)lut.fi


Apajalahti Eeva-Lotta, Helsingin yliopisto
eeva-lotta.apajalahti(at)helsinki.fi


Auvinen Karoliina
Aalto-yliopisto
karoliina.auvinen(at)aalto.fi
Hankkeen vuorovaikutusjohtaja.


Berg AnnukkaSuomen Ympäristökeskus SYKE
annukka.berg(at)ymparisto.fi


Bergman Jukka-PekkaLappeenrannan teknillinen yliopisto
jukka-pekka.bergman(at)lut.fi
Osallistuu Delphi-tutkimukseen.

Dukeov Igor, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
igor.dukeov(at)gmail.com
Osallistuu Delphi-tutkimukseen.


Heinonen MarkkuLappeenrannan kaupunki
markku.heinonen(at) lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki tarjoaa alustan uusien ratkaisujen kokeiluihin. Kaupunki edistää verkostoitumista sekä ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittämistä.


Heiskanen Eva
Helsingin yliopisto
eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Tutkii älykkään ja uusiutuvan energian kokeiluja ja sitä, miten niistä voitaisiin oppia paremmin yrityksissä, koulutuspolitiikassa, julkisessa rahoituksessa ja käyttöliittymä- ja palvelumuotoilussa.


Hildén Mikael, Suomen Ympäristökeskus SYKE
mikael.hilden(at)ymparisto.fi
Johtaa energiapolitiikan tutkimusta.

 

 

Holopainen Riikka, VTT
riikka.holopainen(at)vtt.fi


Honkapuro SamuliLappeenrannan teknillinen yliopisto
samuli.honkapuro(at)lut.fi
Tutkii, kuinka nykyisiä energiamarkkinoita ja niiden regulaatiota tulisi muokata, jotta muutos kestävämpään energiajärjestelmään olisi mahdollinen ja houkutteleva mahdollisimman pienillä sosioekonomisilla kustannuksilla.


Hyysalo SampsaAalto-yliopisto
sampsa.hyysalo(at) aalto.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.


Jalas MikkoAalto-yliopisto
mikko.jalas(at)aalto.fi
Yhdistää suomalaisia toimijoita keskusteluun älykkäiden energiateknologioiden vaikutuksista. Akateemiset kiinnostuksen kohteet liittyvät uuden teknologian ympärillä tapahtuviin oppimisprosesseihin. Työskentelee hankkeessa myös uusien, kokeellisten hallintomuotojen parissa.

Jalonen Meri, Aalto-yliopisto
meri.jalonen(at)aalto.fi


Johnstone PhilipUniversity of Sussex, England
p.johnstone(at)sussex.ac.uk
Researching policy, and how Finland can benefit from the UK, Denmark and Germany.


Juntunen JouniAalto-yliopisto
jouni.juntunen(at)aalto.fi
Tutkii älykkäisiin energiaratkaisuihin liittyviä liiketoimintamalleja ja joukkorahoitusta.

Järvenreuna Vera, Aalto-yliopisto
vera.jarvenreuna(at)aalto.fi
Toimittaa Uuden energian yritykset -sivustoa ja toimii viestinnän tutkimusassistenttina.


Kangas Hanna-LiisaSuomen Ympäristökeskus SYKE
hanna-liisa.kangas(at)ymparisto.fi


Karjalainen Sami, VTT
sami.karjalainen(at)vtt.fi

 

 


Kivimaa Paula
,
University of Sussex, England
p.kivimaa(at)sussex.ac.uk
Johtaa hankkeessa tutkimusta energiamurroksen toimialapolitiikasta ja instituutioista. Osallistuu tutkimustyöhön myös murrosareenan, kokeilujen ja politiikan osalta.


Koivu Tapio, Heureka
tapio.koivu(at)heureka.fi


Laitila PäiviMotiva
paivi.laitila(at)motiva.fi


Lovio Raimo
Aalto-yliopisto
raimo.lovio(at)aalto.fi
Vastaa Uuden energian yritykset -sivuston kehittämisestä.

Lukkarinen JaniSuomen Ympäristökeskus SYKE
jani.lukkarinen(at)ymparisto.fi


Marttila Tatu
Aalto-yliopisto
tatu.marttila(at)aalto.fi
Toimittaa yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa teknologiakatsauksen Suomen lähitulevaisuuden energiajärjestelmään. Katsaus koostetaan Delphi-paneeli- sekä työpajamenetelmillä kerätyistä asiantuntijalausunnoista.


Matschoss KaisaHelsingin yliopisto
kaisa.matschoss(at)helsinki.fi
Tutkii suomalaisia vähähiilisyyden kokeiluja ja niiden paljastamia osaamistarpeita.

Mikkonen Irmeli, 
Motiva
irmeli.mikkonen(at)motiva.fi


Ollikka Kimmo, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
kimmo.ollikka(at)vatt.fi
Osallistuu tutkimukseen uusista markkinamalleista ja energiamurrosta tukevista säädöksistä Suomessa ja pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Lisäksi analysoi innovaatiopolitiikkaa, joka vaikuttaa älykkään energian innovaatioihin ja teknologiseen murrokseen.

Patala Samuli, Aalto-yliopisto
samuli.patala(at)aalto.fi
Tutkii cleantech-toimintoja.

Perikangas Sofi, Aalto-yliopisto
sofi.perikangas(at)aalto.fi
Osallistuu energiamurrosareenan yhteissuunnitteluun.

Pihkala Sami, Heureka
sami.pihkala(at)heureka.fi


Primmer EevaSuomen Ympäristökeskus SYKE
eeva.primmer(at)ymparisto.fi


Pyhälammi Allu, Aalto-yliopisto
allu.pyhalammi(at)aalto.fi
Hankkeen koordinaattori.


Rask Mikko
Helsingin yliopisto
mikko.rask(at)helsinki.fi


Reda Francesco, VTT

francesco.reda(at)vtt.fi


Rogge Karoline, University of Sussex
karoline.rogge(at)sussex.ac.uk
Tutkii, mitä Saksan energiamurroksesta voidaan oppia suomalaisessa elinkeinopolitiikassa ja instituutioissa.


Ruggiero Salvatore, Aalto-yliopisto
salvatore.ruggiero(at)aalto.fi

Sillman Jani, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
jani.sillman(at)lut.fi
Osallistuu Delphi-tutkimukseen.


Söyrinki Siiri, Helsingin yliopisto
siiri.soyrinki(at)helsinki.fi
Osallistuu Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen kokeilujen ja oppimisen tutkimukseen, sekä Energiakokeilut.fi -sivuston ylläpitoon.


Temmes Armi
Aalto-yliopisto
armi.temmes(at)aalto.fi
Hankekonsortion johtaja.


Timonen LeilaMotiva
leila.timonen(at)motiva.fi

Tuominen Pekka, VTT
pekka.tuominen(at)vtt.fi