Konsortion jäsenet


Ahola JeroLappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
jero.ahola(at)lut.fi
Murroksellisten energiateknologioiden asiantuntija.


Ahonen TeroLappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
tero.ahonen(at)lut.fi
Tutkii teknologista murrosta sekä eri teknologioiden ja palveluiden oletettuja rooleja lähitulevaisuuden energiajärjestelmässä.


Annala Salla, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
salla.annala(at)lut.fi
Tutkii sähkötekniikkaa ja kysyntäjoustoa.


Apajalahti Eeva-Lotta, Helsingin yliopisto
eeva-lotta.apajalahti(at)helsinki.fi
Tutkii kuluttajakäyttäytymistä Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Mukana myös ENERGISE-hankkeessa.


Berg AnnukkaSuomen Ympäristökeskus SYKE
annukka.berg(at)ymparisto.fi


Dukeov Igor, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
igor.dukeov(at)gmail.com
Osallistuu mm. Delphi-tutkimukseen.


Hasan Ala, Teknologian tutkimuskeskus VTT
ala.hasan(at)vtt.fi
Johtaa hankkeen VTT:ssä tehtävää tutkimusta.


Heinonen MarkkuLappeenrannan kaupunki
markku.heinonen(at)lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki tarjoaa alustan uusien ratkaisujen kokeiluihin. Kaupunki edistää verkostoitumista sekä ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittämistä.


Heiskanen EvaHelsingin yliopisto
eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Tutkii älykkään ja uusiutuvan energian kokeiluja ja sitä, miten niistä voitaisiin oppia paremmin yrityksissä, koulutuspolitiikassa, julkisessa rahoituksessa ja käyttöliittymä- ja palvelumuotoilussa.


Hildén Mikael, Suomen Ympäristökeskus SYKE
mikael.hilden(at)ymparisto.fi
Johtaa energiapolitiikan tutkimusta. Toimii myös Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmajohtajana.


Honkapuro SamuliLappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
samuli.honkapuro(at)lut.fi
Tutkii, kuinka nykyisiä energiamarkkinoita ja niiden regulaatiota tulisi muokata, jotta muutos kestävämpään energiajärjestelmään olisi mahdollinen ja houkutteleva mahdollisimman pienillä sosioekonomisilla kustannuksilla.

Hynynen Katja, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
katja.hynynen(at)lut.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.


Hyysalo SampsaAalto-yliopisto
sampsa.hyysalo(at)aalto.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.


Jalas MikkoAalto-yliopisto
mikko.jalas(at)aalto.fi
Yhdistää suomalaisia toimijoita keskusteluun älykkäiden energiateknologioiden vaikutuksista. Akateemiset kiinnostuksen kohteet liittyvät uuden teknologian ympärillä tapahtuviin oppimisprosesseihin. Työskentelee hankkeessa myös uusien, kokeellisten hallintomuotojen parissa.

Jalonen Meri, Aalto-yliopisto
meri.jalonen(at)aalto.fi


Johnstone PhilipUniversity of Sussex, England
p.johnstone(at)sussex.ac.uk
Researching policy, and how Finland can benefit from the UK, Denmark and Germany.


Juntunen JouniAalto-yliopisto
jouni.juntunen(at)aalto.fi
Tutkii älykkäisiin energiaratkaisuihin liittyviä liiketoimintamalleja ja joukkorahoitusta.

Järvenreuna Vera, Aalto-yliopisto
vera.jarvenreuna(at)aalto.fi
Hankkeen koordinaattori. 


Kangas Hanna-LiisaSuomen Ympäristökeskus SYKE
hanna-liisa.kangas(at)ymparisto.fi

Kivimaa Paula, University of Sussex, England
p.kivimaa(at)sussex.ac.uk
Johtaa hankkeessa tutkimusta energiamurroksen toimialapolitiikasta ja instituutioista. Osallistuu tutkimustyöhön myös murrosareenan, kokeilujen ja politiikan osalta.


Koivu Tapio, Heureka
tapio.koivu(at)heureka.fi


Laitila PäiviMotiva
paivi.laitila(at)motiva.fi


Lovio Raimo
Aalto-yliopisto
raimo.lovio(at)aalto.fi
Vastaa Uuden energian yritykset -sivuston kehittämisestä.

Lukkarinen JaniSuomen Ympäristökeskus SYKE
jani.lukkarinen(at)ymparisto.fi


Marttila Tatu
Aalto-yliopisto
tatu.marttila(at)aalto.fi
Toimittaa yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa teknologiakatsauksen Suomen lähitulevaisuuden energiajärjestelmään. Katsaus koostetaan Delphi-paneeli- sekä työpajamenetelmillä kerätyistä asiantuntijalausunnoista.


Matschoss KaisaHelsingin yliopisto
kaisa.matschoss(at)helsinki.fi
Tutkii suomalaisia vähähiilisyyden kokeiluja ja niiden paljastamia osaamistarpeita.

Mikkonen Irmeli
Motiva
irmeli.mikkonen(at)motiva.fi
Ohrling Tiina, Aalto-yliopisto
ohrling.tiina(at)aalto.fi


Ollikka Kimmo, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
kimmo.ollikka(at)vatt.fi
Osallistuu tutkimukseen uusista markkinamalleista ja energiamurrosta tukevista säädöksistä Suomessa ja pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Lisäksi analysoi innovaatiopolitiikkaa, joka vaikuttaa älykkään energian innovaatioihin ja teknologiseen murrokseen.

Patala Samuli, Aalto-yliopisto
samuli.patala(at)aalto.fi
Tutkii cleantech-toimintoja.

Pihkala Sami, Heureka
sami.pihkala(at)heureka.fi
Toimii hankkeen pelillistämisen kehittäjänä.


Primmer EevaSuomen Ympäristökeskus SYKE
eeva.primmer(at)ymparisto.fi


Rask Mikko
Helsingin yliopisto
mikko.rask(at)helsinki.fi


Reda Francesco, Teknologian tutkimuskeskus VTT

francesco.reda(at)vtt.fi


Rogge Karoline, University of Sussex
karoline.rogge(at)sussex.ac.uk
Tutkii, mitä Saksan energiamurroksesta voidaan oppia suomalaisessa elinkeinopolitiikassa ja instituutioissa.


Ruggiero Salvatore, Aalto-yliopisto
salvatore.ruggiero(at)aalto.fi
Tutkii Smart Energy Transition – ja CO2mmunity -hankkeissa mm. energiamarkkinoita.

Sillman Jani, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
jani.sillman(at)lut.fi
Osallistuu mm. Delphi-tutkimukseen.


Temmes Armi
Aalto-yliopisto
armi.temmes(at)aalto.fi
Hankekonsortion johtaja.


Timonen LeilaMotiva
leila.timonen(at)motiva.fi

Tuominen Pekka, Teknologian tutkimuskeskus VTT
pekka.tuominen(at)vtt.fi

Sivu päivitetty 2.9.2019 VJ