Konsortion jäsenet


Ahola JeroLappeenrannan teknillinen yliopisto
jero.ahola(at)lut.fi
Murroksellisten energiateknologioiden asiantuntija.


Ahonen TeroLappeenrannan teknillinen yliopisto
tero.ahonen(at)lut.fi
Tutkii teknologista murrosta sekä eri teknologioiden ja palveluiden oletettuja rooleja lähitulevaisuuden energiajärjestelmässä.


Airaksinen Miimu VTT
miimu.airaksinen(at)vtt.fi


Auvinen Karoliina
Aalto-yliopisto
karoliina.auvinen(at)aalto.fi
Hankkeen vuorovaikutusjohtaja


Bergman Jukka-PekkaLappeenrannan teknillinen yliopisto
jukka-pekka.bergman(at)lut.fi


Fratini Chiara Farné, Sussex University
c.fratini(at)sussex.ac.uk
Theoretical work focuses on Geographies of Transitions and Innovations, Science and Technology Studies (STS), Institutional Theories and Organizational Analysis. Empirical work focuses on the comparative study of the institutional/ organizational settings for energy transitions and disruptive innovations in Denmark, United Kingdom and Germany. Particularly in charge of fieldwork carried out in Denmark.


Heinonen MarkkuLappeenrannan kaupunki
markku.heinonen(at) lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki tarjoaa alustan uusien ratkaisujen kokeiluihin. Kaupunki edistää verkostoitumista sekä ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittämistä.


Heiskanen Eva
Helsingin yliopisto
eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Tutkii älykkään ja uusiutuvan energian kokeiluja ja sitä, miten niistä voitaisiin oppia paremmin yrityksissä, koulutuspolitiikassa, julkisessa rahoituksessa ja käyttöliittymä- ja palvelumuotoilussa.


Hildén Mikael, Suomen Ympäristökeskus
mikael.hilden(at)ymparisto.fi


Homanen IlkkaFinpro
ilkka.homanen(at)finpro.fi


Honkapuro SamuliLappeenrannan teknillinen yliopisto
samuli.honkapuro(at)lut.fi
Tutkii, kuinka nykyisiä energiamarkkinoita ja niiden regulaatiota tulisi muokata, jotta muutos kestävämpään energiajärjestelmään olisi mahdollinen ja houkutteleva mahdollisimman pienillä sosioekonomisilla kustannuksilla.


Huomo Timo, Aalto-yliopisto
timo.huomo(at)helsinki.fi
Hankeassistentti


Hyysalo SampsaAalto-yliopisto
sampsa.hyysalo(at) aalto.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.


Jalas MikkoAalto-yliopisto
mikko.jalas(at)aalto.fi
Yhdistää suomalaisia toimijoita keskusteluun älykkäiden energiateknologioiden vaikutuksista. Akateemiset kiinnostuksen kohteet liittyvät uuden teknologian ympärillä tapahtuviin oppimisprosesseihin. Työskentelee hankkeessa myös uusien, kokeellisten hallintomuotojen parissa.


Johnstone PhilipSussex University
p.johnstone(at)sussex.ac.uk


Juntunen JouniAalto-yliopisto
jouni.juntunen(at)aalto.fi
Tutkii älykkäisiin energiaratkaisuihin liittyviä liiketoimintamalleja ja joukkorahoitusta.


Kangas Hanna-LiisaSuomen Ympäristökeskus
hanna-liisa.kangas(at)ymparisto.fi


Kivimaa PaulaSussex University
p.kivimaa(at)sussex.ac.uk
Johtaa hankkeessa tutkimusta energiamurroksen toimialapolitiikasta ja instituutioista. Osallistuu tutkimustyöhön myös transitio-areenan, kokeilujen ja politiikan osalta.


Koivu TapioHeureka
tapio.koivu(at)heureka.fi


Laitila PäiviMotiva
paivi.laitila(at)motiva.fi


Lovio Raimo
Aalto-yliopisto
raimo.lovio(at)aalto.fi
Hankkeen johtaja


Marttila Tatu
Aalto-yliopisto
tatu.marttila(at)aalto.fi
Toimittaa yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa teknologiakatsauksen Suomen lähitulevaisuuden energiajärjestelmään. Katsaus koostetaan Delphi paneeli- sekä työpajamenetelmillä kerätyistä asiantuntijalausunnoista.


Matschoss KaisaHelsingin yliopisto
kaisa.matschoss(at)helsinki.fi
Tutkii suomalaisia, vähähiilisyyden kokeiluja ja niiden paljastamia osaamistarpeita.


Olkanen Sini, Aalto-yliopisto
sini.olkanen(at)aalto.fi
Hankeassistentti


Ollikka KimmoVATT
kimmo.ollikka(at)vatt.fi
Osallistuu tutkimukseen uusista markkinamalleista ja energiamurrosta tukevista säädöksistä Suomessa ja Pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Lisäksi analysoi innovaatiopolitiikkaa, joka vaikuttaa älykkään energian innovaatioihin ja teknologiseen murrokseen.


Primmer EevaSuomen Ympäristökeskus
eeva.primmer(at)ymparisto.fi


Pyhälammi Allu, Aalto-yliopisto
allu.pyhalammi(at)aalto.fi
Hankeassistentti


Rask Mikko
Helsingin yliopisto
mikko.rask(at)helsinki.fi


Rogge KarolineSussex University
k.rogge(at)sussex.ac.uk
Tutkii, mitä Saksan energiamurroksesta voidaan oppia suomalaisessa elinkeinopolitiikassa ja instituutioissa.


Temmes Armi
Aalto-yliopisto
armi.temmes(at)aalto.fi
Hankkeen varajohtaja. Vastaa liiketoimintamalleihin liittyvästä tutkimuksesta.