Rakennusten energiatehokkuus hyödyttää kaikkia suomalaisia

”Vuonna 2030 Suomi on proaktiivinen suunnannäyttäjä, joka tarjoaa johtavia ratkaisuja globaaleihin ympäristö- ja energiasektorin haasteisiin. Suomi hyödyntää digitalisaation, uusien palveluiden, kansalaisten osallistumisen sekä uusimman tutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet” – tämä tavoite siivitti Energiamurrosareenan asiantuntijaryhmän työtä.

Ilmastokeskustelu liikkuu paljon energiantuotannon ja liikenteen energialähteiden muuttamisessa uusiutuviin polttoaineisiin. Yhtä tärkeää on kuitenkin kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä, koska niissä syntyy merkittävä osa Suomen päästöistä. Kun energiankulutusta pienennetään, myös tuotannon päästöt laskevat.

Tavoitteeksi energiankulutuksen puolittaminen

Energiamurrosareenassa tavoitteeksi asetettiin rakennusten nettoenergiankulutuksen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Tähän etsittiin ratkaisuja hahmottelemalla muutospolkua asiantuntijoiden kesken. Uusi toimintamalli oli innostava ja ajatuksia herättävä. Oli ilo ja kunnia tehdä tätä työtä monien ammattilaisten kanssa.

Energiatehokkuus voi olla mielenkiintoista ja jopa hauskaa

Haasteeksi todettiin, että kiinteistöjen energiakulutuksen vähentämistä ei useinkaan koeta kiinnostavaksi. Energiatehokkuusvaatimukset koetaan ulkopuolisena ohjailuna. Energiatehokkuuden lisäämisestä voidaan tehdä kuitenkin jopa mielenkiintoista ja hauskaa. Energiaan voidaan liittää uutta teknologiaa, älyä ja joustomahdollisuuksia. Myös kampanjointi ilmasto- ja energiaratkaisuista auttaa. Asukkaiden omaehtoisia energiaremontteja voi aktivoida kuntien kampanjoinnilla. Lisäksi energiatodistusjärjestelmää voisi kehittää määräaikaiseksi ja tarkistettavaksi, jotta kiinteistössä tapahtuvat muutokset voidaan huomioida todistuksessa. Katselmustoiminta pitäisi muuttaa hyödyllisemmäksi siten, että se kytkeytyisi rakennusten todelliseen kulutukseen ja kustannuksiin.

Kiinteistönomistajilta odotetaan ryhtiliikettä

Asukkailla ja kiinteistöjen omistajilla on keskeinen rooli rakennusten energiatehokkuuden lisäämisessä omistajina ja päättäjinä. Energiaremontit tuovat taloudellista säästöä erityisesti isojen rakennusmassojen omistajille. Toivon lämpimästi ryhtiliikettä kiinteistönomistajilta sekä julkiselta sektorilta, joiden tulee toimia esimerkkinä kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäjinä.

Rakennusten energiatehokkuus edistää vientiä ja kohentaa aluetaloutta

Rakennusten energiatehokkuudesta on merkittäviä etuja aluetaloudelle. Remontit ovat usein paikallisten yritysten toteuttamia, jolloin raha jää kiertämään paikkakunnalle.

Energiasektori on lisäksi voimakkaan teknologisen kehityksen keskellä. Silloin uusien teknologioiden käyttöönotto hyödyttää myös suomalaisen teknologian kehitystä ja mahdollistaa vientituotteiden syntymisen. Tällä hetkellä Suomessa on paljon tahtoa ja intoa siirtyä ilmasto- ja energiaratkaisuissa maailman kärkeen. Meillä on myös paljon osaamista ja tekoja, joita esitellä. Tältä osin olemme usein turhan vaatimattomia. Onnistuneen viestinnän rinnalla täytyy olla myös tahtoa nostaa rimaa sekä tuottaa lisää onnistumisia – vientiosaamisen tueksi.

Kirjoittaja:
Ilkka Räsänen
Kirjoittaja työskentelee ympäristöjohtajana Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa ja on ollut kehittämässä erityisesti Lappeenrannan kaupungin ilmastopolitiikkaa.

1.12.2017

Kirjoittaja osallistui Strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition -hankkeen ja Sitran fasilitoimaan Energiamurrosareenaan vuonna 2017.

Kirjoitus on julkaistu osana Murrosareenan Miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta? -blogisarjaa. Blogitekstit edustavat kirjoittajien omia näkemyksiä. Tutustu Murrosareenan raporttiin ja lue muut blogisarjan kirjoitukset.