Raumalla yhteistyö on avain päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen

Kuva: Rauma / Mikko Uussaari

Energiatehokkuus kiinnostaa ja puhuttaa niin ruohonjuuritasolla kuin kansainvälisillä foorumeilla. Rauman kaupunki on kuulunut vuodesta 1999 kuntien energiatehokkuussopimuksen piiriin, minkä lisäksi neljä vuotta sitten Rauma liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa -toimintarenkaaseen, HINKU-kunnaksi. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehty töitä vuosien aikana ja työtä jatketaan edelleen monella tasolla. Esimerkiksi jo aiemmin alkanut metsäteollisuuden ja kaupungin energiayhteistyö, metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen uusiutuvana energialähteenä kaukolämmöntuotannossa, on pitänyt Rauman kaupungin CO2-päästöjen kuntakohtaisessa vertailussa asukasta kohti laskien yhtenä niukkapäästöisimmistä.

Sopimusten allekirjoittaminen on edellyttänyt sitoutumista päästövähennystavoitteisiin niin vuosittain kuin pidemmällä aikavälillä. Tavoitteisiin pääsyä mitataan ja seurataan, minkä lisäksi lukuisten laskelmien kautta osoitetaan vuosittain, miten on edistytty. Päästötavoitteet ja hankintojen kustannustehokkuus luovat positiivista painetta pysyä valppaana, aktiivisena ja innovatiivisena.

Pohjoismainen kokemusten jakaminen antaa lisäpotkua toimintaan

Ilmastonmuutos on ollut jo kolmesti Rauman pohjoismaisten ystävyyskaupunkien tapaamisen teemana. Marraskuun alussa tavattiin Norjan Gjövikissä ja teemana oli ”Paikalliset ilmasto-, energia- ja ympäristökysymykset ja -toimet, kuinka seurata Pariisin sopimusta paikallisesti”. Ruotsista mukana oli Gävle, Tanskasta Nestved. Ilmastonmuutoksen mahdollisuuksien ja haasteiden paikalliset, innoittavat esimerkit osoittivat, kuinka eri tavoin työtä voidaan tehdä paikallistasolla. Lisäksi käytännön esimerkeistä voi saada virikkeitä oman toiminnan kehittämiseen.

Päästöistä ehdittiin ottaa löysät pois jo ennen Hinkuun sitoutumista, mutta parannettavaa on edelleen. Absoluuttista päästövähenemää tärkeämpää on energiatehokkuuden ja resurssiviisauden parantaminen. Elinkeinoelämä edellä.

Rauman kaupunki erottui pohjoismaisessa tapaamisessa elinkeinopainotteisella otteellaan; Raumalla sparrataan yrityksiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tarjoamalla yrityksille kasvihuonekaasupäästöjen (CO2) laskentapalvelua. Koko kaupungin CO2-päästöistä teollisuuden osuus (sähkönkulutus, lämmitys ja työkoneet sisältyen) on merkittävät 70 %, joten tässä on paikka vaikuttaa.

Kaupungin tarjoamassa laskentapalvelussa painopiste on yrityksen merkittävimmillä osa-alueilla, kuten paljon energiaa käyttävien yrityksien CO2-päästöissä, taloudessa ja uusiutuvan energian käytössä. Laskennan avulla yrityksen materiaalitehokkuus voi tuoda esiin materiaalivalinnan hyödyt ja tehokkaan kierrätyksen antaman lisäarvon CO2-päästövähennyksenä sekä porkkanan: vaikutuksen kustannustehokkuuteen. Yritykselle päästöjen kehityksen seuranta onkin helppoa ja havainnollista. Vuosien väliset tulokset indeksoidaan liikevaihtoon ja tuotantoon.

Yhteistyöllä eteenpäin

Energiatehokkuussopimuksen ja HINKU-kunnan tavoitteisiin pääseminen edellyttää Rauman kaupungilta aiempaa tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä laajemmin toimenpiteitä eri sektoreilla. Tästä esimerkkinä Rauman kaupungin perustama HINKU-yhteistyöverkosto, johon kuuluvat kaupungin keskeisimmät sidosryhmät. Näitä ovat kaupungin eri toimialat (konsernipalvelut, sivistys, sosiaali ja terveys sekä tekninen), tytäryhtiöt sekä liikelaitokset. Tällä aktiivisella työskentelymuodolla on edellytykset vähentää toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja päästä asetettuihin päästövähennystavoitteisiin.

Kirjoittaja:
Kari Koski
kaupunginjohtaja
Rauman kaupunki

4.12.2017

Kirjoittaja osallistui Strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition -hankkeen ja Sitran fasilitoimaan Energiamurrosareenaan vuonna 2017.

Kirjoitus on julkaistu osana Murrosareenan Miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta? -blogisarjaa. Blogitekstit edustavat kirjoittajien omia näkemyksiä. Tutustu Murrosareenan raporttiin ja lue muut blogisarjan kirjoitukset.