Esimerkki hajautetusta energiaratkaisusta: Helsingin Sakarinmäen koulun hybridivoimala

Helen Oy on rakentanut Sakarinmäen koulukeskukselle uusiutuvan energian lämmitysratkaisun, jonka muodostaa aurinkokeräinten, maalämpöjärjestelmän, öljykattilan ja lämpövarastojen kokonaisuus.[1] Hybridilämmitys tarkoittaa useamman eri energialähteen hyödyntämistä lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen eri vuodenaikoina. Hybridijärjestelmässä pyritään käyttämään pääasiassa uusiutuvia energialähteitä ja tuottamaan lämpöä tehokkaasti. Hybridijärjestelmä soveltuu niin yksittäisten kuin suurempien kiinteistöjen kuten koulujen, sairaaloiden ja muiden suurten kohteiden energiamuodoksi. […]