Kohti energistä ja oppivaa kokeilukulttuuria -seminaari

Kohti energistä ja oppivaa kokeilukulttuuria -seminaarin tavoitteena on tunnistaa keinoja, joilla uusiin energia- ja liikenneratkaisuihin liittyvän kokeilutoiminnan suunnitelmallisuutta ja kokeilujen tulosten hyödyntämistä voitaisiin vahvistaa. Miten kokeiluista seulotaan tulevaisuuden energiaratkaisuja ja -osaamisia? Tunnistetaanko kokeiluissa mikä toimii, mikä ei toimi? Voitaisiinko entistä paremmin tunnistaa uuden teknologian käyttöönoton esteitä ja hidasteita? Miten kokeilutoiminnan suunnitelmallisuutta ja kokeilusta oppimista voitaisiin […]