Politiikkasuositus: puhtaita energiaratkaisuja on edistettävä määrätietoisesti

Energiajärjestelmä on murroksessa. Kivihiilen, öljyn ja kaasun käyttö ei voi tulevaisuudessa jatkua. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotantokustannukset ovat laskeneet dramaattisesti, kun samalla hiilidioksidipäästöjen talteenotto on osoittautunut hyvin kalliiksi ratkaisuksi. Keskitetty ja vakaa fossiiliseen energiaan perustuva sähkön ja lämmön tuotanto korvautuu hajautetummalla ja vaihtelevammalla tuotannolla. Murros koskettaa niin energian tuottajia, jakelijoita kuin käyttäjiä. Uudet vähäpäästöiset teknologiat ovat […]