Kokeilut

Kun energiajärjestelmä muuttuu, uusia ratkaisuja voi kehittää laboratoriossa vain tiettyyn pisteeseen asti. Vasta niiden vieminen tosielämän olosuhteisiin kehittää kustannustehokkuutta, käytettävyyttä ja energiamurroksen vaatimaa osaamista.

Energiakokeilut.fi esittelee yli 100 suomalaista uuden energian pilottia ja -kokeilua
Energiakokeilut.fi -tietopankkiin on kerätty murroksellisiin energiateknologioihin – uusiutuvaan ja älykkääseen energiajärjestelmään sekä vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen – liittyviä pilotteja ja kokeiluja. Näistä tehdään 20 case-tutkimusta oppimisesta kokeiluissa. Teemme niistä suosituksia koulutuspolitiikan, muotoilun sekä julkisen ohjauksen parantamiseksi.

Kokeiluista oppiminen
Pilotit ja kokeilut ovat suomalaisille tärkeä tapa tutustua uusiin ratkaisuihin ja sopeuttaa niitä erilaisiin olosuhteisiin. Osallistujat myös kehittävät omaa osaamistaan ja voimaantuvat uusien ratkaisujen edelläkävijöinä. Uudet ratkaisut vaativat ympärilleen uudenlaisten osaajien verkoston, kuten järjestelmien asentajia ja huoltomiehiä sekä osaavia käyttäjiä ja viranhaltijoita. Kokeilut paljastavat, millaista osaamista yhteiskunnassa tarvitaan laajemmin tulevina vuosikymmeninä, kun uudet teknologiat ja ratkaisut yleistyvät.

Haasteena koordinaatio ja kokonaisvaltainen oppiminen
Suomalainen energiamurroksen kokeilukenttä on elinvoimainen ja monipuolinen. Opittuja asioita siirretään myös jonkun verran kokeilujen välillä.  Tieto ongelmista liikkuu kuitenkin huonommin ja kokeilutoimintaa voisi koordinoida paremmin, jotta opittujen asioiden siirto ja edelleen kehittäminen olisi tehokkaampaa. Useita eri ratkaisuja yhdistelevissä living lab-tyyppisissä kokeiluissa ei välttämättä kerätä tietoa siitä, miten eri ratkaisut vuorovaikuttavat keskenään. Valtakunnallista ja systemaattista arviointia yli yksittäisten kokeilujen tarvittaisiin. Jos kokeiluista halutaan uusi yhteiskunnallinen tiedontuotannon muoto, haasteena on kehittää kriittisen arvioinnin tapoja, jotka eivät kuitenkaan lannista rohkeita edelläkävijöitä. Lisäksi haasteena on yhdistää kokeilijaverkostot politiikkaohjelmien valmisteluun, jotta kokeilujen tuottamaa tietoa hyödynnettäisiin. SET-projekti on kehittänyt ja kehittää edelleen ratkaisuja näihin haasteisiin kokeilutoimijoille järjestetyissä työpajoissa.

Energiakokeilijoiden After Work

Uudenlaisiin kestäviin energiaratkaisuihin liittyviä kokeiluja ja pilotteja toteutetaan Suomessa jo innokkaasti. Energiamurroksen vauhdittamiseksi ja kestävään yhteiskuntaan pääsemiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että kokeiluista saadut arvokkaat opit – niin onnistumiset kuin takapakit – leviäisivät tehokkaammin kokeilijoiden kesken ja myös tärkeille sidosryhmille. Energiakokeilijoiden After Work on tapahtumakonsepti, joka tarjoaa mahdollisuuden jakaa näitä oppeja rennossa ilmapiirissä. Tapahtumakonsepti on suunnattu kaikille energiakokeiluja tai -pilotteja tekeville, niiden parissa työskenteleville tai niistä kiinnostuneille.

Smart Energy Transition -hankkeen puitteissa on järjestetty After Work -tapahtumia ympäri Suomea: Helsingissä (Tiedekulma ja ravintola Chapter), Lappeenrannassa,  Joensuussa, Porissa ja Turussa. Oman Energiapioneerien After Workin järjestäminen onnistuu valmiin tapahtumakonseptin avulla:

Energiapioneerien After Work -diaesitys
Energiapioneerien After Work -pikaohje
Mallikutsu tapahtuman markkinointiin
Kysymyskortteja keskusteluryhmille

Case-tutkimuksia oppimisesta kokeiluissa

Jalonen, M. (2018) Robottibussikokeilut SOHJOA-hankkeessa.Smart Energy Transition -hanke.  Heiskanen, E. (2018) Lappeenrannan kaupungin kestävät ajoneuvohankinnat.Smart Energy Transition -hanke.
Söyrinki, S. 2017. Virtuaalinen palveluympäristö. Smart Energy Transition -hanke.
Kahma, N. & Korhonen, K. 2017. Aurinkoenergialiiketoiminnan kehittäminen osana paikallista osaamiskeskittymää. Smart Energy Transition -hanke.
Heiskanen, E., Jalas, M. & Kallio, L. 2017. Merituulivoiman demonstraatiohanke. Smart Energy Transition -hanke.
Laakso, S. 2017. Resurssiviisas asuminen, Jyväskylä. Smart Energy Transition -hanke.
Hyvönen, K. 2017. Sähköisen liikenteen käynnistäminen Suomessa. Smart Energy Transition -hanke.
Korhonen, K. & Matschoss, K. 2017. Ilmastokatu. Smart Energy Transition -hanke.
Nordberg, J. & Rask, M. 2017. Suomen ensimmäinen geoterminen lämpövoimala Otaniemessä. Smart Energy Transition -hanke.
Heiskanen, E. 2017. Tampereen ECO2 ja kestävän yhdyskunnan pilotit. Smart Energy Transition -hanke.
Heiskanen, E. & Matschoss, K. 2017. Koulutus energiamurroksen edistäjänä: kehityshankkeissa aktiivisten oppilaitosten kokemuksia osaamistarpeista. Smart Energy Transition -hanke.
Korhonen, K. & Heiskanen, E. 2017. Viikin ympäristötalo ja älykäs sähkövarasto. Smart Energy Transition -hanke.
Laakso, S. 2017. Bussiloikka, Jyväskylä. Smart Energy Transition -hanke.
Seppälä, A. 2017. Välke-hankkeen aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta. Smart Energy Transition -hanke.
Kallio, L. (2017). Farmivirta. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 1/2017.
Heiskanen, E. (2017) Porvoon Skaftkärr. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 5/2017.
Matschoss, K., Korhonen, K. & Heiskanen, E. (2016). Kalasatama. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 13/2016.
Erkkilä, H.-K. (2016). Joukon Voiman ja Ekorentin joukkorahoituskampanja. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 12/2016.
Huomo, T. (2016) Mäkkylän Adjutanttitalo. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 9/2016

Artikkeleita tieteellisissä sarjoissa
Heiskanen, E. & Matschoss, K. (2016). Paikallisten ilmastokokeilujen arvioimisen haasteet. Alue ja ympäristö 45: 2 (2016) ss. 45–58.
Matschoss, K., Repo, P. & Kaarakainen, M. (2016). Hallintokokeilut ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Alue ja ympäristö 45: 2 (2016) ss. 59-69.
Heiskanen, E. & Matschoss, K. (2016). Understanding the uneven diffusion of building-scale renewable energy systems: A review of household, local and country level factors in diverse European countries. Renewable & Sustainable Energy Reviews http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.027
Neij, L., Heiskanen, E., & Strupeit, L. (2017). The deployment of new energy technologies and the need for local learning. Energy Policy, 101, 274-283.
Matschoss, K. & Heiskanen, E. (2017). Making it experimental in several ways: The work of intermediaries in raising the ambition level in local climate initiatives. Journal of Cleaner Production, In Press, corrected proof, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.037
Heiskanen, E., Apajalahti, E. L., Matschoss, K., & Lovio, R. 2018. Incumbent energy companies navigating the energy transitions: Strategic action or bricolage? Environmental Innovation and Societal TransitionsAvailable: https://doi.org/10.1016/j.eist.2018.03.001
Matschoss, K. & Repo, P. 2018. Governance experiments in climate action: Empirical findings from the 28 European Union countries. Environmental Politics, February 28, 2018, Available: https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1443743

Ajankohtaista