Teknologiamurros

Teknologiamurros

Käynnissä on uusien teknologioiden aiheuttama globaali energiamurros, joka vaikuttaa Suomeen väistämättä

Teknologiset murrokset määritellään edistysaskeliksi, jotka muokkaavat elämää, liiketoimintaa ja globaalia taloutta. Uusiutuva energiantuotanto sekä varastointiteknologiat ovat potentiaalisia murroksellisia teknologioita, sillä ne muokkaavat tuotantotapojen lisäksi energian käyttöä, liiketoimintamalleja ja innovaatioita. Älykkäät energiaratkaisut voivat luoda uusia liiketoiminnan ekosysteemejä. Nämä johtavat radikaaleihin muutoksiin tuottajien, palveluntarjoajien ja kuluttajien rooleissa. Tämän muutoksen on arvioitu muodostavan 50 000 miljoonan dollarin kumulatiiviset markkinat vuoteen 2020 mennessä.

Smart Energy Transition -tutkimushanke hakee vastauksia kysymykseen: mitkä ovat teknologiamurroksen nopeus, suunta ja vaikutukset?

Hankkeessa analysoidaan teknologiamurroksen vauhtia ja vaikutuksia kansainvälisesti. Analyysin tuloksia sovelletaan Suomen tilanteeseen haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tutkimusta toteutetaan yhdessä Suomen johtavien yritysten kanssa kultakin teknologian alalta. Hankkeessa tutkitaan myös lupaavia uusia liiketoimintamalleja. Hankkeessa on tähän mennessä tutkittu vuotta 2030 koskevia energiantuotannon, -jakelun ja kulutuksen skenaarioita ja kehityspolkuja järjestämällä delfoi-asiantuntijakyselyitä ja tulevaisuustyöpajoja.

Yleiskatsaus Suomessa käynnissäolevaan energiamurrokseen
> Taustapaperi Power-to-Gas teknologioista

> Raportti energia-alan megatrendeistä ja niiden vaikutuksista 2030-luvun Suomeen

Muutosprosesseista, potentiaalisista toimijoista ja käyttökelpoisina pidetyistä ohjauskeinoista kertynyt tieto on raportoitu teknologiakohtaisina katsauksina:
Aurinkosähköjärjestelmät
Aurinkolämpö, lämpöpumput ja lämmön varastointi
Tuulivoima
Biomassapohjaiset energiaratkaisut
Rakennusten energiatehokkuus
Huipputeho ja varavoima
Kysynnänjoustojärjestelmät

Tutustu myös energiateknologioiden kehitystä esitteleviin taustapapereihimme: 
Aurinkosähkö
Aurinkolämpö, lämpöpumput ja lämmön varastointi
Tuulivoima
Biomassapohjainen energiajärjestelmä
Rakennuskannan energiatehokkuus
Huipputeho ja varavoima
Digitalisointi ja kysyntäjouston automatisointi

Ajankohtaista