Uusi liiketoiminta

Uusi liiketoiminta

Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana teknologia- ja markkinakehityksessä

Teknologiset murrokset voivat viedä pohjan nykyisten yritysten osaamiselta ja markkinoilta. Siksi murroskaudet avaavat markkinoita uusille yrityksille ja painostavat valtaapitäviä yrityksiä etsimään keinoja murroksellisten innovaatioiden hyödyntämiseen.

Smart Energy Transition -hanke analysoi kansainvälisiä julkaisuja uusista älykkään energian liiketoimintamalleista ja ekosysteemeistä. Kansainvälistä tietoa sovelletaan kun hankkeessa viitotetaan, millä toimialoilla ja miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa. Esimerkiksi vahva ICT ja teknologiaosaaminen, laajat metsäresurssit ja sääolosuhteiden vuodenaikavaihtelut saattavat tarjota kilpailuetua tietyillä niche-markkinoilla.

Hanke tutkii liiketoiminnan muutoksia neljästä näkökulmasta:

  1. toimijoissa ja arvoketjuissa
  2. liiketoimintamalleissa
  3. institutionaalisissa esteissä
  4. uuden liiketoiminnan ekosysteemeissä

Lisäksi kiinnostuksen kohteena on, kuinka energiamarkkinoiden organisaatiot Iso-Britanniassa ja Suomessa osallistuvat, hyödyntävät ja järjestävät sisäisiä ja ulkoisia toimijoita innovaatioprosesseissaan.