Energiakokeilut

Kun energiajärjestelmä muuttuu, uusia ratkaisuja voi kehittää laboratoriossa vain tiettyyn pisteeseen asti. Vasta niiden vieminen tosielämän olosuhteisiin kehittää kustannustehokkuutta, käytettävyyttä ja energiamurroksen vaatimaa osaamista.

Pilotit ja kokeilut ovat suomalaisille tärkeä tapa tutustua uusiin ratkaisuihin ja sopeuttaa niitä erilaisiin olosuhteisiin. Osallistujat myös kehittävät omaa osaamistaan ja voimaantuvat uusien ratkaisujen edelläkävijöinä. Uudet ratkaisut vaativat ympärilleen uudenlaisten osaajien verkoston, kuten järjestelmien asentajia ja huoltomiehiä sekä osaavia käyttäjiä ja viranhaltijoita. Kokeilut paljastavat, millaista osaamista yhteiskunnassa tarvitaan laajemmin tulevina vuosikymmeninä, kun uudet teknologiat ja ratkaisut yleistyvät.

Energiakokeilut.fi esittelee yli 100 suomalaista uuden energian pilottia ja -kokeilua

Energiakokeilut.fi -tietokantaan on kerätty murroksellisiin energiateknologioihin – uusiutuvaan ja älykkääseen energiajärjestelmään sekä vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen – liittyviä pilotteja ja kokeiluja. Näistä on tehty 20 case-tutkimusta oppimisesta kokeiluissa.

Energiakokeilujen tietokanta on arkistoitu keväällä 2021 eikä tietoja enää päivitetä.

Energiakokeilijoiden After Work

Uudenlaisiin kestäviin energiaratkaisuihin liittyviä kokeiluja ja pilotteja on toteutettu Suomessa innokkaasti. Energiamurroksen vauhdittamiseksi ja kestävään yhteiskuntaan pääsemiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että kokeiluista saadut arvokkaat opit – niin onnistumiset kuin takapakit – leviäisivät tehokkaammin kokeilijoiden kesken ja myös tärkeille sidosryhmille. Energiakokeilijoiden After Work on tapahtumakonsepti, joka tarjoaa mahdollisuuden jakaa näitä oppeja rennossa ilmapiirissä. Tapahtumakonsepti on suunnattu kaikille energiakokeiluja tai -pilotteja tekeville, niiden parissa työskenteleville tai niistä kiinnostuneille.

Smart Energy Transition -hankkeen puitteissa on järjestetty After Work -tapahtumia ympäri Suomea: Helsingissä, Lappeenrannassa,  Joensuussa, Porissa ja Turussa. Oman Energiapioneerien After Workin järjestäminen onnistuu valmiin tapahtumakonseptin avulla:

Energiapioneerien After Work -diaesitys
Energiapioneerien After Work -pikaohje
Mallikutsu tapahtuman markkinointiin
Kysymyskortteja keskusteluryhmille

Case-tutkimuksia oppimisesta kokeiluissa

Apajalahti E. & Matschoss K. 2021. Yhteisöenergiaa kaupunkiin – Merihaan merilämpövoimalahanke. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0241-3

Jalonen, M. 2018. Robottibussikokeilut SOHJOA-hankkeessa. Smart Energy Transition -hanke. Raportti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8976-8

Erkkilä, H-K. 2016. Joukon Voiman ja Ekorentin joukkorahoituskampanja. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7201-2

Heiskanen, E. & Matschoss, K. 2017. Koulutus energiamurroksen edistäjänä: kehityshankkeissa aktiivisten oppilaitosten kokemuksia osaamistarpeista. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8971-3

Heiskanen, E. 2017. Porvoon Skaftkärr. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7287-6

Heiskanen, E. 2017. Tampereen ECO2 ja kestävän yhdyskunnan pilotit. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8977-5

Heiskanen, E. 2018. Lappeenrannan kaupungin kestävät ajoneuvohankinnat. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8975-1

Heiskanen, E., Jalas, M. & Kallio, L. 2017. Merituulivoiman demonstraatiohanke. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8972-0

Huomo, T. 2016. Mäkkylän Adjutanttitalo. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7139-8

Hyvönen, K. 2017. Sähköisen liikenteen käynnistäminen Suomessa. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8974-4

Kahma, N. & Korhonen, K. 2017. Aurinkoenergialiiketoiminnan kehittäminen osana paikallista osaamiskeskittymää. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8948-5

Kallio, L. 2016. Farmivirta. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7251-7

Korhonen, K. & Heiskanen, E. 2017. Viikin ympäristötalo ja älykäs sähkövarasto. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7502-0

Korhonen, K. & Matschoss, K. 2017. Ilmastokatu. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8979-9

Laakso, S. 2017. Bussiloikka, Jyväskylä. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7450-4

Laakso, S. 2017. Resurssiviisas asuminen, Jyväskylä. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8973-7

Matschoss, K., Korhonen, K. & Heiskanen, E. 2016. Kalasatama. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7210-4

Nordberg, J. & Rask, M. 2017. Suomen ensimmäinen geoterminen lämpövoimala Otaniemessä. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8949-2

Seppälä, A. 2017. Välke-hankkeen aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7501-3

Söyrinki, S. 2017. Virtuaalinen palveluympäristö. Smart Energy Transition -hanke. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8978-2