Globaali energiamurros vaikuttaa Suomeen väistämättä, mutta miten me voimme hyötyä siitä?

Aurinko- ja tuulivoimalat, lämpöpumput sekä kysyntäjousto mullistavat parhaillaan energiamarkkinoita. Uusien energiateknologioiden hinnat ovat pudonneet nopeasti. Tuulivoima lähestyy parhaillaan kaikista edullisimman sähköntuotantomuodon asemaa. Aurinkoenergiasta on tullut suomalaisille kiinteistönomistajille jo taloudellisesti kiinnostava vaihtoehto. Samalla talouden rakennemuutos ja energiapihit laitteet ovat johtaneet sähkön kysynnän pienenemiseen. Kukapa olisi tätä uskonut edes viisi vuotta sitten?

Teknologiamurroksen johdosta energia-ala on rajussa muutostilanteessa

Muutos on niin nopeaa, etteivät skenaariot pysy perässä. Murros aiheuttaa myös uudenlaisia tilanteita kuten sen, että tämän hetken sähkönhinnalla mitkään investoinnit eivät näyttäydy kannattavina. Sähkömarkkinat ovat kehittyneet pitkälti polttoteknologioiden ja -aineiden ympärille, eikä markkinamalli toimi enää sellaisten teknologioiden kanssa, joiden polttoaine tulee taivaalta ilmaiseksi. Ongelmallista on myös, ettei kasvihuonekaasupäästöillä ole kunnon hintaa.

Muutos avaa mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle

Murroksessa energia-alan liiketoiminta- ja markkinamallit muuttuvat samoin kuin on käynyt tele-, media- ja pankkialoilla digitalisaation johdosta. Muutos avaa myös mahdollisuuksia innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle. Kansainvälisesti puhtaan energian ympärillä on valtavat markkinat: IEA:n arvion mukaan energiamurros tuottaa 50 000 miljardin dollarin markkinan seuraavan 20 vuoden aikana. Energiamurros voi tarjota yhden merkittävän ponnahduslaudan Suomen talouden ja työllisyyden kasvulle.

Smart Energy Transition –hanke pyrkii viitoittamaan, miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa

Tehtävä ei ole helppo. Energiajärjestelmä pitäisi käytännössä saada kokonaan päästöttömäksi alle 35 vuodessa. Ala on konservatiivinen, hidas ja päättäjien aika hupenee helposti kansallisten energiahaasteiden ratkomiseen. Tutkijoillakaan ei ole tarjolla suoria vastauksia. Tämän johdosta hankkeessamme panostetaan tiiviiseen vuorovaikutukseen alan päättäjien, yrittäjien, tutkijoiden ja muiden alan vaikuttajien kanssa. Uskomme, että vastaukset syntyvät ratkaisuhakuisessa keskustelussa. Tuemme tätä vuoropuhelua ja tarjoamme sen pohjalle tutkimustietoa. Hankkeemme on onnistunut, jos keskeisten energia-alan toimijoiden ja päättäjien näkemys paranee, millaisia päätöksiä energia- ja innovaatiopolitiikassa kannattaa tehdä, jotta Suomi voisi hyötyä globaalista teknologiamurroksesta esimerkiksi biotalouden, cleantechin ja digitalisaation alueilla.

Luvassa on pian tuloksia ja lisää tilaisuuksia!

Hankkeessa on laadittu teknologiakatsauksia ja järjestetty asiantuntijoille Delfoi-kysely, jossa tarkasteltiin energia-alan muutostekijöitä ja tulevaisuuden suuntaa. Etelä-Karjalalle on laadittu 100% uusiutuvaan energiaan perustuvaa skenaariota. Niillä pyritään hälventämään siirtymää vaikeuttavaa epävarmuutta tulevaisuudesta. Hankkeessa on koottu sadan energiakokeilun tietokanta ja se  julkaistaan osoitteessa www.energiakokeilut.fi syyskuussa 2016. Lisäksi työn alla on kooste sadasta energiamurroksesta hyötyvästä suomalaisesta yrityksestä. Olemme järjestäneet useita seminaareja ja työpajoja.

Voit seurata hankkeemme toimintaa ja julkaisuja nettisivuillamme sekä Facebookissa seuraamalla sivua https://www.facebook.com/smartenergytransition. Twitterissä voit seurata meidän konsortion edustajien ja muiden alan aktiivisten ihmisten twiittauksia seuraamalla hashtageja #EnergiaMurros ja #EnergyTransition.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan hankkeen toimintaan, tervetuloa mukaan tiedotuslistallemme: http://goo.gl/forms/rAcD8A212M4pgOA52

Kali(cropped)

 

Vuorovaikutusjohtaja Karoliina Auvinen
Smart Energy Transition -hanke
Aalto-yliopisto

 

Kirjoitus julkaistu alunperin Suomen Akatemian blogissa 6/2016.