Hanke

Hanke

Smart Energy Transition -hankkeessa viitoitettiin, millä toimialoilla ja miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa

Smart Energy Transiton (SET) oli Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen neuvoston rahoittama, vuosina 2015 – 2020 käynnissä ollut monitieteinen tutkimushanke. SET-hankkeen lähtökohtana oli, että käynnissä oleva globaali energiamurros vaikuttaa väistämättä myös Suomeen, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia energiajärjestelmään. Nämä muutokset ilmenevät paitsi uusina tapoina tuottaa ja kuluttaa energiaa, myös uusina liiketoimintamalleina, vientimahdollisuuksina sekä asumisen ja liikkumisen tapoina. Hankkeen pääviestit olivat:

  • Käynnissä oleva uusien teknologioiden ja ilmastotavoitteiden aiheuttama globaali energiamurros vaikuttaa Suomeen väistämättä.
  • Suomi hyötyy energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana teknologia- ja markkinakehityksessä.
  • Markkinamurroksessa päätöksenteon ja kehitystoiminnan pohjaksi tarvitaan lisää tutkimustietoa.
  • Tarvitaan poliitikkojen, julkishallinnon, elinkeinoelämän, tutkijoiden ja kansalaisten yhteistyötä, jotta energiamurroksesta voidaan hyötyä Suomessa.

Hankkeen alkaessa vuonna 2015 energiamurros oli varsin harvojen tunnistama ilmiö, mutta vuoteen 2020 mennessä murroksesta oli tullut energia-alalla itsestäänselvyys. SET-hanke vaikutti monien muiden ohella energia-alan muutokseen tutkimalla murroksen teknologioita, kokeiluista oppimista, ja yhteiskehittämistä, sekä analysoimalla politiikkatoimia, instituutioita ja liiketoimintamalleja. Hankkeen aikana uusiutuvan energian määrä lisääntyi energiajärjestelmässä, ja älykäs ja puhdas energialiiketoiminta lähtivät kasvuun. Teknologiat hiilineutraalin energiajärjestelmän saavuttamiseksi ovat jo olemassa ja seuraavaksi tarvitaan lisää määrätietoisia päätöksiä murroksen edistämiseksi.

Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä tiedon käyttäjien – julkisen sektorin, yritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa. SET-hanke pyrki auttamaan päätöksentekijöitä ja yrityksiä ymmärtämään murrosta ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia muun muassa tuottamalla politiikkasuosituksia ja järjestämällä erilaisia keskustelutilaisuuksia. Hankkeen vaikuttavuudesta voi lukea lisää vaikuttavuusraportista. Smart Energy Transition -hankkeen tutkijoiden vertaisarvioituja artikkeleita julkaistiin yli 70. Tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista voit lukea lisää täältä. Muita keskeisiä tuotoksia ovat:

Hankkeessa oli mukana oli yhteensä 10 eri kumppaniorganisaatiota ja yli 40 tutkijaa ja asiantuntijaa energiamurroksen eri osa-alueilta.  Alkuvuosina konsortiojohtajana toimi professori Raimo Lovio ja sittemmin hanketta luotsasi Professor of Practice Armi Temmes, molemmat Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta.