Kokeilut

Kun energiajärjestelmä muuttuu, uusia ratkaisuja voi kehittää laboratoriossa vain tiettyyn pisteeseen asti. Vasta niiden vieminen tosielämän olosuhteisiin kehittää kustannustehokkuutta, käytettävyyttä ja energiamurroksen vaatimaa osaamista.

Energiakokeilut.fi esittelee yli 100 suomalaista uuden energian pilottia ja -kokeilua
Energiakokeilut.fi -tietopankkiin on kerätty murroksellisiin energiateknologioihin – uusiutuvaan ja älykkääseen energiajärjestelmään sekä vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen – liittyviä pilotteja ja kokeiluja. Näistä tehdään 20 case-tutkimusta oppimisesta kokeiluissa. Teemme niistä suosituksia koulutuspolitiikan, muotoilun sekä julkisen ohjauksen parantamiseksi.

Kokeiluista oppiminen
Pilotit ja kokeilut ovat suomalaisille tärkeä tapa tutustua uusiin ratkaisuihin ja sopeuttaa niitä erilaisiin olosuhteisiin. Osallistujat myös kehittävät omaa osaamistaan ja voimaantuvat uusien ratkaisujen edelläkävijöinä. Uudet ratkaisut vaativat ympärilleen uudenlaisten osaajien verkoston, kuten järjestelmien asentajia ja huoltomiehiä sekä osaavia käyttäjiä ja viranhaltijoita. Kokeilut paljastavat, millaista osaamista yhteiskunnassa tarvitaan laajemmin tulevina vuosikymmeninä, kun uudet teknologiat ja ratkaisut yleistyvät.

Haasteena koordinaatio ja kokonaisvaltainen oppiminen
Suomalainen energiamurroksen kokeilukenttä on elinvoimainen ja monipuolinen. Opittuja asioita siirretään myös jonkun verran kokeilujen välillä.  Tieto ongelmista liikkuu kuitenkin huonommin ja kokeilutoimintaa voisi koordinoida paremmin, jotta opittujen asioiden siirto ja edelleen kehittäminen olisi tehokkaampaa. Useita eri ratkaisuja yhdistelevissä living lab-tyyppisissä kokeiluissa ei välttämättä kerätä tietoa siitä, miten eri ratkaisut vuorovaikuttavat keskenään. Valtakunnallista ja systemaattista arviointia yli yksittäisten kokeilujen tarvittaisiin. Jos kokeiluista halutaan uusi yhteiskunnallinen tiedontuotannon muoto, haasteena on kehittää kriittisen arvioinnin tapoja, jotka eivät kuitenkaan lannista rohkeita edelläkävijöitä.

Case-tutkimuksia oppimisesta kokeiluissa
Huomo, T. (2016) Mäkkylän Adjutanttitalo. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 9/2016
Erkkilä, H.-K. (2016). Joukon Voiman ja Ekorentin joukkorahoituskampanja. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 12/2016
Matschoss, K., Korhonen, K. & Heiskanen, E. (2016). Kalasatama. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 13/2016
Kallio, L. (2017). Farmivirta. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 1/2017
Heiskanen, E. (2017) Porvoon Skaftkärr. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 5/2017

Artikkeleita tieteellisissä sarjoissa
Heiskanen, E. & Matschoss, K. (2016). Paikallisten ilmastokokeilujen arvioimisen haasteet. Alue ja ympäristö 45: 2 (2016) ss. 45–58.
Matschoss, K., Repo, P. & Kaarakainen, M. (2016). Hallintokokeilut ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Alue ja ympäristö 45: 2 (2016) ss. 59-69.
Heiskanen, E. & Matschoss, K. (2016). Understanding the uneven diffusion of building-scale renewable energy systems: A review of household, local and country level factors in diverse European countries. Renewable & Sustainable Energy Reviews http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.027
Neij, L., Heiskanen, E., & Strupeit, L. (2017). The deployment of new energy technologies and the need for local learning. Energy Policy, 101, 274-283.
Matschoss, K. & Heiskanen, E. (2017). Making it experimental in several ways: The work of intermediaries in raising the ambition level in local climate initiatives. Journal of Cleaner Production, In Press, corrected proof, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.037

Ajankohtaista