MurrosareenaAreena energiamurroksen hyödyntämiseksi Suomessa

Globaali energiamurros on meneillään – avainkysymys on miten Suomi voi menestyä siinä? Ilmastonmuutos ja Suomen vastuut sen torjumisessa ovat tuoneet merkittäviä uusia haasteita energiapolitiikalle. Riittävät päästövähennykset edellyttävät merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Ne muuttavat energiantuottajien ja -jakelijoiden liiketoimintaa, avaavat ovia valtaville uusille vientimarkkinoille ja edellyttävät merkittäviä muutoksia asumisessa, liikkumisessa ja arjen kulutuksessa. Energiajärjestelmän murros koskettaa meitä kaikkia suoraan ja välillisesti ja sitä koskevat päätökset edellyttävät asiantuntemusta energia-alaa laajemmalta alueelta.

Jotta muutos vauhdittuisi, Smart Energy Transition -projekti ja Sitran resurssiviisas kiertotalous–teema järjestivät ”murrosareenan”, joka kokosi yhteen 22 suomalaisen vaikuttajan ja visionäärin ryhmän yhteiskunnan eri lohkoilta. Monialainen työskentely tapahtui seitsemässä tapaamisessa helmikuusta marraskuuhun 2017. Työskentely pohjasi kansainväliseen transition arena –metodologiaan ja kehitti sitä eteenpäin Suomeen soveltuvammaksi. ”Murrosareenan” työskentelyssä edettiin nykytilan haasteista ja muutoksen ajureista visioon vuodelle 2030 ja muutostavoitteisiin, joilla visio on saavutettavissa. Työskentelyn painopiste oli yksityiskohtaisten muutospolkujen luonnostelussa, ja tähän työvaiheeseen valikoitui kahdeksan erityisen tärkeäksi nähtyä tavoitetta. Työskentelyn viimeisessä vaiheessa listattiin välittömiä muutostoimia joihin muutospolut antavat aihetta.

Kriteereinä osallistujien valinnalle olivat heidän näkemyksensä, halunsa ja kykynsä edesauttaa Suomen menestystä kestävässä energiamurroksessa. Osallistujat olivat siis muutoksen tekijöitä, jotka olivat mukana ensisijaisesti yksilöinä, eivät taustaorganisaatioidensa edustajina. Taustojensa kautta he toivat energiamurroksen tarkasteluun näkökulmia laajasti suomalaisesta yhteiskunnasta: eduskunta, ministeriöt, Tekes, Sitra, tutkijat, polttonesteyritykset, start-upit, rahoittajat ja omistajatahot, energiateknologiayritykset, liikenteen uudistajat, suuret energiantuottajat, kiinteistöala, suuret kaupungit, hiilineutraalit kunnat, kansalaisjärjestöt, suuret teollisen skaalan energian kuluttajat ja aktiiviset energiakansalaiset. Työskentelyssä ei pyritty muodostamaan konsensusta vaan haettiin konvergenssia eli yhteneväisyyttä osallistujien näkemysten välillä.

Lähestymistapa on uudenlainen avaus Suomessa, jossa teknologista muutosta on tähän asti lähestytty teknologia kerrallaan etenevien arviointien pohjalta. Teknologiamurrokset synnyttävät, ja edellyttävät, systeemisiä muutoksia, jotka leikkaavat useita toimialoja.  Yksittäisen toimialan sisällä niiden vaikutuksiin voidaan vaikuttaa ja niiden etenemistä edesauttaa hyvin monenlaisilla keinoilla, minkä takia monialainen dialogi avaa mahdollisuuksia, joita yksittäisten teknologioiden tarkastelu ei tuo esille.

Murrosareenan loppuraportti julkaistaan tällä sivustolla 28.11.2017.

Lisätietoja:

Yhteiskehittelyn professori
Sampsa Hyysalo
Aalto-yliopisto
sampsa.hyysalo@aalto.fi
puh. 050 5946137

Kuva: (c) Smart Energy Transition 2017.

Ajankohtaista