Julkaisut

Akateemiset julkaisut – Academic publications
Vertaisarvioidut artikkelit, väitöskirjat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Työpaperit ja raportit – Working papers and reports

Case-julkaisut
Energiakokeiluihin liittyvät tapaustutkimukset

Jutut mediassa
Hankkeen tutkijat mediassa

Blogit – Blogs
Smart Energy Transition -blogi

Politiikkasuositukset ja keskustelupaperit – Policy recommendations and discussion papers
Politiikkasuositukset, keskustelupaperit ja lausunnot

Energiamurrosareenan raportti

Joustatko? -peli
Pelikuvaus ja -ohjeet, tietoa kulutusjoustosta

Uuden energian yritysten tietokanta

Energiakokeilujen tietokanta