Julkaisut

Smart Energy Transition oli Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama monitieteinen tutkimushanke, joka oli käynnissä vuosina 2015 – 2021. Tältä sivulta löytyy hankkeen julkaisuja.

Akateemiset julkaisut – Academic publications
Vertaisarvioidut artikkelit, väitöskirjat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Työpaperit ja raportit – Working papers and reports

Jutut mediassa
Hankkeen tutkijat mediassa

Politiikkasuositukset ja keskustelupaperit – Policy recommendations and discussion papers
Politiikkasuositukset, keskustelupaperit ja lausunnot