Hanke

Hanke

Smart Energy Transition –tutkimushanke viitoittaa, millä toimialoilla ja miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa

Käynnissä on uusien teknologioiden aiheuttama globaali energiamurros, joka vaikuttaa Suomeen väistämättä. IEA (2014) on arvioinut, että globaali energiamurros tuottaa 50 000 miljardin dollarin markkinan seuraavan 20 vuoden aikana.

Smart Energy Transition –hanke tarttuu menossa olevaan muutokseen ja viitoittaa, miten Suomi voi hyötyä älykkään energian ympärille nousevista murroksellisista teknologioista.

Hankkeen tavoitteena on, että

 • keskeisten energia-alan toimijoiden näkemys paranee, mikä on globaali teknologiamurros sekä sen vaikutukset ja hyödyntämismahdollisuudet Suomessa,
 • julkishallinto ja yritykset oppivat entistä systemaattisemmin energia-alan kokeiluista,
 • yritykset hyötyvät hankkeen tutkimustuloksista ja tapahtumista liiketoimintansa kehittämisessä sekä
 • julkishallinnon kyky ohjata taloutta teknologiamurroksissa paranee.

Älykkäät energiaratkaisut aiheuttavat sarjan muutoksia, joista syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös radikaaleja vaikutuksia tuottajien, palveluntarjoajien ja kuluttajien rooleihin. Muutos mullistaa energiajärjestelmän vanhat säännöt ja siirtää toimialojen rajoja.

Hankkeen pääviestit ovat:

 • Käynnissä on uusien teknologioiden aiheuttama globaali energiamurros, joka vaikuttaa Suomeen väistämättä
 • Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana teknologia- ja markkinakehityksessä
 • Tarvitaan poliitikkojen, julkishallinnon, elinkeinoelämän, tutkijoiden ja kansalaisten yhteistyötä, jotta energiamurroksesta voidaan hyötyä Suomessa
 • Markkinamurroksessa päätöksenteon ja kehitystoiminnan pohjaksi tarvitaan lisää tutkimustietoa
Tarvitaan monialaista yhteistyötä, jotta energiamurroksesta voidaan hyötyä Suomessa

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä tiedon käyttäjien – julkisen sektorin, yritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa. Infrastruktuurit ja instituutiot muuttuvat hitaasti. Teknologiamurrosten hallintaan ja epävarmuuden lievittämiseen on kuitenkin työkaluja. Potentiaalisia transitiopolkuja tunnistetaan sidosryhmien yhteisen analyysin, visioinnin, kokeilujen ja niistä oppimisen avulla. Näiden työkalujen avulla älykkään energian murroksellisuus voidaan ohjata tukemaan Suomen biotalouden, cleantechin ja digitalisaation kärkiä.

Smart Energy Transition –konsortio tutkii ja selvittää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä ovat teknologiamurroksen nopeus, suunta ja vaikutukset?
 2. Mitä uusia liiketoimintamalleja ja -ekosysteemejä on kehittymässä?
 3. Mitä osaamistarpeita ja oppimisen mahdollisuuksia piloteista löytyy?
 4. Mitä institutionaalisia esteitä ja mahdollisuuksia murroksesta hyötymiselle on?
 5. Mitä politiikkasuosituksia murroksesta nousee?
 6. Miten parhaiten tuetaan käyttäjien, tuottajien ja politiikan vuorovaikutusta?

Hankkeen odotettuna tuloksena on Suomen entistä parempi dynaaminen joustavuus ja kyky tuottaa kestävää kasvua. Hankkeen tulokset tukevat uusien yritysten ja hallinnon kehitystä sekä maamme osaamista ja instituutioita. Markkinoita ja arvoketjuja tunnistamalla muodostetaan kokonaiskuva suomalaisten yritysten, julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksista. Hanke vahvistaa kokeiluista oppimista ja vahvistaa tutkimuksen roolia politiikan teossa.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen ohjelma (2015-2020).

Tilaa hankkeen uutiskirje tästä.

Hankkeen tutkimussuunnitelma

Hankkeen vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavat vaikuttavuuskertomukset.