Energiamurroksen haasteet ja mahdollisuudet -webinaari

1.12.2020 klo 9-17

Kolme strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa energiahanketta, EL-TRAN, BCDC Energia ja Smart Energy Transition, järjestivät avoimen ja maksuttoman webinaarin. Hankkeet ovat tutkineet energiamurrosta eri näkökulmista ja vahvistaneet tietoperustaa siirtymiselle vähäpäästöiseen energiajärjestelmään. Webinaarissa tutkijat, tiedon käyttäjät ja yleisö keskustelivat energiamurroksen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa. Webinaari järjestettiin yhteistyössä Climate Leadership Coalitionin kanssa.

Webinaarin videotallenteet sekä esitysmateriaalit löytyvät alta linkkien takaa, sekä Smart Energy Transiton -hankkeen Youtube-kanavalta ja SlideSharesta.

Ohjelma

Webinaarin avaus

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Hankkeiden esittely

EL-TRAN
Professori Pami Aalto, Tampereen yliopisto

BCDC Energia
Emeritusprofessori Rauli Svento, Oulun yliopisto

Smart Energy Transition
Professori Armi Temmes, Aalto-yliopisto

Sessio I
Vaihtelevan tuotannon ja kulutuksen hallinta

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen lisää tarvetta hallita vaihtelevaa tuotantoa ja kulutusta. Myös jatkuvasti sähköä tuottavan ydinvoiman osuuden kasvu lisää kulutusjouston tarvetta. STN-energiahankkeissa on tarkasteltu kulutusjoustoa, vaihtelevan tuotannon ennakointia, uudenlaisia hallintajärjestelmiä ja liiketoimintamalleja. Sessiossa pohditaan, pystymmekö hallitsemaan kestävästi energiamarkkinoita, kulutusta ja tuotantoa sekä energiavarmuutta.  

Moderaattori: Yliopistotutkija Kaisa Matschoss, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus 

Joustavuus vaihtelevan energiantuotannon edistäjänä 
Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus

Energiayhteisöt osana energiajärjestelmää
Professori Pertti Järventausta, Tampereen yliopisto

Kulutusjouston aktivointi kotitalouksien keskuudessa 
Tutkija Enni Ruokamo, Suomen ympäristökeskus

Kommentaattorit: Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen (Fingrid Oyj), asiantuntija Päivi Suur-Uski (Motiva Oy) ja ylitarkastaja Tatu Pahkala (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Sessio II
Muuttuva lämmitys

Lämmitysjärjestelmä sähköistyy ja tästä sektorikytkennästä sähkön ja lämmön välillä tulee erinomainen mahdollisuus hallita vaihtelevaa sähköntuotantoa. Haasteena on rakennusten oman energiantuotannon ja varastoinnin, sekä kulutuksen ajoituksen säädön kytkeminen saumattomaksi osaksi kaupunkien lämmitysjärjestelmiä. Tässä sessiossa pohditaan, onnistuuko lämmityksen muuttaminen hiilineutraaliksi muuten kuin bioenergialla.

Moderaattori:Professori, ohjelmajohtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus

Polttoon perustamattomat menetelmät kaupunkien energiajärjestelmissä  

Professori Armi Temmes, Aalto-yliopisto

Taloyhtiöt energiajärjestelmän murroksessa
Professori Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopisto

Lämmitystapojen vaikutus sähkötehotarpeeseen
Yliopettaja Pirkko Harsia, Tampereen ammattikorkeakoulu

Automaatio-ohjaus ja kuluttajien lämmitysvalinnat
Tutkija Sanna Tuomela, Oulun yliopisto

Kommentaattorit: Projektijohtaja Kaisa-Reeta Koskinen (Helsingin kaupunki) ja lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila (Oulun Energia Oy). 

12.50–14.10 Sessio III
Liikenteen päästöjen radikaali vähentäminen

Päästökaupan ulkopuolisista aloista liikenne on yksi haasteellisimmista energiamurroksen kohteista. Polkuriippuvuus on suuri ja murros koskee suurta ihmisjoukkoa, mikä korostaa kysymyksiä ratkaisujen monistettavuudesta, skaalautuvuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Sessiossa kysytään, miten liikenteen päästöjä voi vähentää  asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja samalla varmistaa  oikeudenmukainen siirtymä.

Moderaattori: Tutkijatohtori Matti Kojo, Tampereen yliopisto

Sähköautojen lataustapojen vaikutus sähköjärjestelmään
Projektipäällikkö Yrjö Majanne, Tampereen yliopisto

Liikenteen sähköistymiseen tähtäävien politiikkatoimien vertailu Pohjoismaissa – kuinka sähköistymistä voisi nopeuttaa Suomessa?
Tutkija Kirsi Kotilainen, VTT

Julkisen hallinon vaikutus MaaS-liikennepalvelujen syntymiseen ja edistymiseen Suomessa
Tutkimusprofessori Paula Kivimaa, Suomen ympäristökeskus

Kommentaattorit: Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen (Liikenne- ja viestintäministeriö) ja toimittaja Jose Riikonen


Sessio IV
Liiketoimintamahdollisuudet

Energiamurros on haaste, mutta samalla se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Vahvuuksia, joille voimme rakentaa, ovat mm. toimivat sähkömarkkinat, hyvät sähkönsiirtoyhteydet, ICT-osaaminen ja Power-to-X -tutkimus. Sen vuoksi esimerkiksi hajautettu sähköntuotanto, kulutusjouston palvelut, energian varastointitekniikat ja synteettiset polttoaineet tuovat meille uusia mahdollisuuksia. Sessiossa keskustellaan miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta ja rakentaa sen pohjalta uutta vientiä.

Moderaattori: Professori Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopisto

Kotimarkkinoiden tehokas hyödyntäminen innovaatioiden kaupallistamisessa
Emeritusprofessori Raimo Lovio, Aalto-yliopisto 

ICT liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta
Professori Ari Pouttu, Oulun yliopisto

Kulutusjoustoliiketoiminnan kehittyminen Suomessa
Tutkija Salla Annala, LUT-yliopisto

Kommentaattorit: Toimitusjohtaja Veikka Pirhonen (VIBECO Oy), kehityspäällikkö Elina Säiläkivi (Caruna Oy) ja cleantech-johtaja Jarmo Heinonen (Business Finland)

Joint session with Climate Leadership Coalition
Preparing for the disruption

The energy disruption is not a singular event that would occur independently of other societal disruptions. It both affects these other disruptions and is affected by them. When the energy system changes, the new pathways of societal evolution will emerge. The session seeks to explore the unknowns and the emerging changes with a view to discuss how societies, and the Finnish society in particular, can and should prepare itself for future changes and uncertainties.  Which are the key technologies? How will energy markets change? What will the repercussions be in production and consumption? What other societal institutions, systems and structures need to change as a consequence of the energy disruption?

Keynote
Executive Director Jouni Keronen (Climate Leadership Coalition)

Panel discussion
Managing Director Jukka Leskelä (Finnish Energy), Director of Strategy and Business Development Matti Rautkivi (Wärtsilä Energy Business), Professor Pami Aalto (Tampere University), Professor Eva Heiskanen (University of Helsinki) and Research Professor Maria Kopsakangas-Savolainen (University of Oulu, Finnish Environment Institute)Lisätietoa:
Mikael Hildén
Professori, ohjelmajohtaja
Suomen ympätristökeskus
mikael.hilden(at)syke.fi
+358 295 251 173

Vera Järvenreuna
Projektikoordinaattori
Aalto-yliopisto
vera.jarvenreuna(at)aalto.fi
+358 40 7737233

#energiamurros2020
Tapahtuma Facebookissa

Smart Energy Transition
EL-TRAN
BCDC