Havaintoja energiamurroksen etenemisestä

Smart Energy Transition -hankkeen blogit vuosilta 2015 – 2019 on nyt koottu yksien kansien väliin. Blogit kattavat SET-hankkeen keskeisimmät teemat: sähköntuotannon, kulutusjouston, lämmityksen, käyttäjät, kokeilut, transitioareenan, politiikkatoimet sekä opit ulkomailta. Blogit kuvastavat kirjoitusajankohdan näkymiä Suomen enrgiamurroksesta, ja jotta tilannetta voitaisiin tarkastella myös nykytilanteen valossa, ovat blogien kirjoittajat kommentoineet kirjoituksiaan SET-vuosien varrelta.

Hankkeen aikana energiamurros muuttui vähitellen vahvistuvasta muutossignaalista osaksi jokapäiväistä yhteiskunnallista keskustelua.

Monesti arviomme energiamurroksen etenemisestä osuivat oikeaan!

Blogikokoelma kulkee nimellä Havaintoja energiamurroksen etenemisestä ja se on vapaasti luettavissa täällä.