Yhteystiedot

Ota yhteyttä:

Hankkeen johtaja Raimo Lovio
Ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori
raimo.lovio(at)aalto.fi
puh. 040 353 8242

 

Kali(cropped)Hankkeen vuorovaikutusjohtaja, DI Karoliina Auvinen

karoliina.auvinen(at)aalto.fi
puh. 050 462 4727

 

Työpakettien vetäjät

Ahola, Jero
LUT
jero.ahola(at)lut.fi

 

Hildén, Mikael
Syke
mikael.hilden(at)ymparisto.fi
Kuva: SYKE 20.3.2007, Helsinki

 

Heiskanen, Eva
Helsingin Yliopisto
eva.heiskanen(at)helsinki.fi Tutkii älykkään ja uusiutuvan energian kokeiluja ja sitä, miten niistä voitaisiin oppia paremmin yrityksissä, koulutuspolitiikassa, julkisessa rahoituksessa sekä käyttöliittymä- ja palvelumuotoilussa


Hyysalo, Sampsa 
Aalto
sampsa.hyysalo(at)aalto.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.

 

 Kivimaa, Paula 
Sussex University
p.kivimaa(at)sussex.ac.uk
Johtaa hankkeessa tutkimusta energiamurroksen toimialapolitiikasta ja instituutioista. Osallistuu tutkimustyöhön myös transitio-areenan, kokeilujen ja politiikan osalta.

 
Temmes, Armi
Aalto
armi.temmes(at)aalto.fi
Hankkeen varajohtaja. Vastaa liiketoimintamalleihin liittyvästä tutkimuksesta.