Yhteystiedot

Ota yhteyttä:

Hankkeen johtaja Raimo Lovio
Ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori
Aalto
raimo.lovio(at)aalto.fi
puh. 040 353 8242

 

Kali(cropped)Hankkeen vuorovaikutusjohtaja Karoliina Auvinen
Aalto
karoliina.auvinen(at)aalto.fi
puh. 050 462 4727

 

Työpakettien vetäjät

Ahola, Jero
LUT
jero.ahola(at)lut.fi

 

Hildén, Mikael
Syke
mikael.hilden(at)ymparisto.fi

 

Heiskanen, Eva
Helsingin Yliopisto
eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Tutkii älykkään ja uusiutuvan energian kokeiluja ja sitä, miten niistä voitaisiin oppia paremmin yrityksissä, koulutuspolitiikassa, julkisessa rahoituksessa sekä käyttöliittymä- ja palvelumuotoilussa.


Hyysalo, Sampsa 
Aalto
sampsa.hyysalo(at)aalto.fi
Vastaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä arvioinnista.

 

 Kivimaa, Paula 
Sussex University
p.kivimaa(at)sussex.ac.uk
Johtaa hankkeessa tutkimusta energiamurroksen toimialapolitiikasta ja instituutioista. Osallistuu tutkimustyöhön myös transitio-areenan, kokeilujen ja politiikan osalta.

Temmes, Armi
Aalto
armi.temmes(at)aalto.fi
Hankkeen varajohtaja. Vastaa liiketoimintamalleihin liittyvästä tutkimuksesta.