Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019

Strategisen tutkimuksen hankkeet luonnonvarat – ilmastonmuutos – energia -alueilla ovat toteuttaneet sarjan ratkaisukortteja, joiden tarkoituksena on tiivistää hankkeiden tutkimustuloksia ja innostaa lukijoita etsimään asioista lisätietoa hankkeiden verkkosivuilta.

Ratkaisukortit on julkaistu 14.2.2019 Ratkaisuja tieteestä -tapahtuman yhteydessä, ja ne ovat nähtävissä Strategisen tutkimuksen sivustolla.

Tässä osiossa esitetään linkit Smart Energy Transition -hankkeen sivuston niihin osiin, joissa kerrotaan tarkemmin korteissa viitattuihin tuloksiin.

Ratkaisukortti 1
Energiayhteisöt

Ratkaisukortti 2
Murrosareena

Ratkaisukortti 8
Osaaminen ja energiamurros

Ratkaisukortti 10
Kulutusjouston liiketoimintamallit

Ratkaisukortti 11
Kaupunkien fossiilivapaat energiajärjestelmät

Ratkaisukortti 12
Kulutusjouston markkinat
Kulutusjouston liiketoimintamallit

Ratkaisukortti 13
Energiakokeilut

Tutustu myös Ratkaisuja tieteestä 2019 -tapahtumassa jaettuun Smart Energy Transition -hankkeen politiikkasuositukseen: Puhtaita energiaratkaisuja on edistettävä määrätietoisesti.