Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019

Strategisen tutkimuksen hankkeet luonnonvarat – ilmastonmuutos – energia -alueilla ovat toteuttaneet sarjan ratkaisukortteja, joiden tarkoituksena on tiivistää hankkeiden tutkimustuloksia ja innostaa lukijoita etsimään asioista lisätietoa hankkeiden verkkosivuilta.

Ratkaisukortit on julkaistu 14.2.2019 Ratkaisuja tieteestä -tapahtuman yhteydessä, ja ne ovat nähtävissä Strategisen tutkimuksen sivustolla.

Lisätietoa Smart Energy Transition -hankkeen tutkimustuloksista ratkaisukorttien teemojen mukaisesti:

Ratkaisukortti 1: Energiayhteisöt
Ratkaisukortti 2: Murrosareena
Ratkaisukortti 8: Osaaminen ja energiamurros
Ratkaisukortti 10: Kulutusjouston liiketoimintamallit
Ratkaisukortti 11: Kaupunkien fossiilivapaat energiajärjestelmät
Ratkaisukortti 12: Kulutusjouston markkinat & Kulutusjouston liiketoimintamallit
Ratkaisukortti 13: Energiakokeilut