Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019

Strategisen tutkimuksen hankkeet luonnonvarat – ilmastonmuutos – energia -alueilla ovat toteuttaneet sarjan ratkaisukortteja, joiden tarkoituksena on tiivistää hankkeiden tutkimustuloksia ja innostaa lukijoita etsimään asioista lisätietoa hankkeiden verkkosivuilta.

Ratkaisukortit on julkaistu 14.2.2019 Ratkaisuja tieteestä -tapahtuman yhteydessä, ja ne ovat nähtävissä Strategisen tutkimuksen sivustolla.

Tässä osiossa esitetään linkit Smart Energy Transition -hankkeen sivuston niihin osiin, joissa kerrotaan tarkemmin korteissa viitattuihin tuloksiin.

Ratkaisukortti 1
– energiayhteisöt: http://smartenergytransition.fi/fi/kuluttajat-valmiita-aurinkosahkoon-miten-esteet-ylitetaan/
– kokeilut http://smartenergytransition.fi/fi/teemat/kokeilut/

Ratkaisukortti 2
– murrosareena: http://smartenergytransition.fi/fi/murrosareena/energiamurrosareena-menetelmana/

Ratkaisukortti 10
– kulutusjousto: http://smartenergytransition.fi/fi/julkaisut/publications/ (Annala et al. 2018); http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-sahkoenergian-mittaus-kuluttajien-energiapalvelujen-ja-puhtaan-energian-mahdollistajana/; http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-energiajarjestelma-tarvitsee-joustavuutta-lisaavia-ohjauskeinoja-voisiko-dynaaminen-sahkovero-olla-vaihtoehto/;
– sähkömarkkinat: http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-kohti-sahkomarkkinamallia-2-0/;

Ratkaisukortti 11
– kaupunkien energiajärjestelmät: http://smartenergytransition.fi/fi/media-aamiainen-100-puhdasta-kaukolampoa-28-11-2018/

Ratkaisukortti 12
– kulutusjousto: http://smartenergytransition.fi/fi/julkaisut/publications/ (Annala et al. 2018); http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-sahkoenergian-mittaus-kuluttajien-energiapalvelujen-ja-puhtaan-energian-mahdollistajana/; http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-energiajarjestelma-tarvitsee-joustavuutta-lisaavia-ohjauskeinoja-voisiko-dynaaminen-sahkovero-olla-vaihtoehto/; http://smartenergytransition.fi/fi/julkaisut/joustatko/
– varastot: http://smartenergytransition.fi/wp-content/uploads/2018/11/Clean-DHC-discussion-paper_SET_2018.pdf; https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24462

Ratkaisukortti 14
– kokeilut: http://smartenergytransition.fi/fi/teemat/kokeilut/;
– liiketoiminta: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537325.2017.1285397 (Apajalahti et al., 2017); https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221042241730206X?via%3Dihub (Heiskanen et al., 2018).

Tutustu myös Ratkaisuja tieteestä 2019 -tapahtumassa jaettuun Smart Energy Transition -hankkeen politiikkasuositukseen: Puhtaita energiaratkaisuja on edistettävä määrätietoisesti.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Allu Pyhälammi, allu.pyhalammi(at)aalto.fi