Areena energiamurroksen hyödyntämiseksi Suomessa käynnistyi

Kuva: Timo Huomo

Globaali energiamurros on meneillään – avainkysymys on miten Suomi voi menestyä siinä? Energia- ja ilmastostrategiaa on laadittu tiiviisti vuoden 2016 aikana.

Jotta muutos vauhdittuisi, strategisen tutkimusneuvoston Smart Energy Transition -hanke sekä Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema ovat koonneet yhteen vuodeksi 2017 vaikuttajien ryhmän, jonka kanssa jäsennämme strategian kunnianhimoista jalkauttamista, kriittisiä muutospolkuja ja tarvittavia toimia yhteiskunnan eri alueilla.

Areenan työskentely kokoaa yhteen noin 20 suomalaisen vaikuttajan ja visionäärin ryhmän yhteiskunnan eri lohkoilta, joilla on näkemystä, halua ja kykyä edesauttaa Suomen menestystä kestävässä energiamurroksessa. Areenan työskentely tapahtuu seitsemässä tapaamisessa maaliskuusta marraskuuhun 2017.

Areenan työskentely pohjaa kansainväliseen transition arena -metodologiaan. Siinä ei haeta konsensusta vaan konvergenssia eli yhteneväisyyttä tarvittavasta vision jalkautuksesta, muutospoluista ja toimista joilla näihin päästään. Muutospolut rakennetaan siten, että olemassa olevat aloitteet ja kokeilut kytketään vuoden 2030 tavoitetilaan. Energiamurrosta ei lähestytä teknologia-ala kerrallaan vaan tarkastellen yhteisvaikutuksia neljällä läpileikkaavalla tasolla: yksittäisen talouden, kylän/kaupunginosan, seutukunnan ja Suomen tasoilla. Muutoksen mahdollisuudet, tulpat ja polut tulevat näin ristiinvalotetuiksi osallistujien laajan osaamisen avulla.

Areenan lopputulemat pyritään saamaan mahdollisimman laajaan tietoisuuteen raportin ja esitysten kautta työn valmistuttua.

Osallistujat ovat mukana ensisijaisesti yksilöinä, eivät taustaorganisaatioidensa edustajina. Heidän taustansa edustavat suomalaista yhteiskuntaa ja sen energiamuutosta laajasti: eduskunta, ministeriöt, Tekes, Sitra, tutkijat, polttonestefirmat, start-upit, rahoittajat ja omistajatahot, energiateknologiafirmat, liikenteen uudistajat, suuret energian tuottajat, kiinteistöala, suuret kaupungit, hiilineutraalit kunnat, kansalaisjärjestöt, suuret teollisen skaalan energian kuluttajat ja aktiiviset energiakansalaiset.

Kirjoittaja:

Yhteiskehittelyn professori
Sampsa Hyysalo
Aalto-yliopisto
Yhteystiedot: sampsa.hyysalo@aalto.fi, puh. 050 5946137