Esimerkki hajautetusta energiaratkaisusta: Porin KOy Aurinkopajan maalämpö- ja aurinkosähköinvestointi

 

Kuva: Aurinkopajan kiinteistörakennus, Haaslahti Mikko.

Kuva: Aurinkopajan kiinteistörakennus, Haaslahti Mikko.

Kiinteistöosakeyhtiö Aurinkopajan tuotanto- ja toimistotiloissa lämpö tulee maasta aurinkosähkön avulla. Maalämmön ja aurinkoenergian yhdistäminen huomioitiin jo kiinteistön suunnitteluvaiheessa.

Kolmikerroksisen rakennuksen tasakatto laskee etelän suuntaan ja lape on asennettu täyteen aurinkopaneeleja. Korkealla ja avaralla asennuspaikalla vältetään aurinkopaneelien huipputehoa haittaavat varjostukset. Kiinteistössä on normaalia massiivisemmat rakenteet ja paksummat välipohjat, jotka varaavat lämpöä. Päivällä auringon paistaessa tuotettua lämpöä voidaan näin varata yön ja jopa seuraavan päivän lämmitystarpeeseen. Paneelit toimivat tehokkaammin, kun ilma pääsee virtaamaan vapaasti niiden välissä ja viilentämään niitä.[1]

KOy Aurinkopajan energiajärjestelmän kuvaus

Energian käyttäjä ja asennuspaikka: Kiinteistöosakeyhtiö Aurinkopajan toimisto- ja tuotantokiinteistö Porin kaupungin Tiiliruukin kaupunginosassa teollisuusalueella. 1500 neliön kiinteistö, jossa vesikiertoinen lattialämmitys. Kiinteistöyhtiön sähkönkulutus on vuositasolla noin 150 MWh, josta lämmityksen ja lämpimän käyttöveden osuus on noin 40 MWh. [2]

Uusiutuvat energialähteet: Aurinkosähkö ja maalämpö

  • Lämpöpumput ja –kaivot: Kiinteistö ja sen käyttövesi lämmitetään lämpöpumpulla, johin lämpöenergiaa kerätään energiakaivoista. Maalämpöpumpun teho on 60 kW ja COP noin 3,5. Maalämpöpumppujen hankintahinta keskimääräisen hintojen 900-1000 eur/kW [3] perusteella on noin 54 000 – 60 000 euroa (alv 0%).
  • Aurinkosähkövoimala: Aurinkosähköjärjestelmä on mitoitettu vastaamaan maalämpöjärjestelmän vaatimaa sähkön vuosikulutusta. 200 paneelin aurinkosähkövoimalan huipputeho on 49,5 kWp. Pitoaika 30 vuotta. Paneeleilla on 25 vuoden 80 % nimellistuottotakuu. Hankintakustannus 80 000 € (alv 0%). Aurinkovoimalan ensimmäisen vuoden tuotto oli lähes 40 MWh ja tuotto noin 800 kWh/kWp. Aurinkosähköinvestoinnin kotimaisuusaste oli 62 %, koska paneelit olivat kotimaiset [4].

Investoinnin toteuttaja: KOy Aurinkopaja rakennutti voimalan itse

Toteutusvuosi: 2014

Laitetoimittaja(t): Aurinkosähköpaneelien valmistaja ja toimittaja Valoe. Invertterit ja ketjuohjaimet toimitti Fronius. Maalämpöjärjestelmän toimittaja ei selvinnyt lähteistä.

Investoinnin kannattavuus: Aurinkosähköinvestoinnin sisäinen korkokanta (IRR) 6,2 % ja nettonykyarvo (NPV) 41 970 euroa 25 vuoden laskenta-ajalla sekä
takaisinmaksuaika 13 vuotta. Aurinkosähkön omakustannustuotantohinta 5 snt/kWh 30 vuoden pitoajalla. Laskennan lähtötietoja ja oletuksia: TEM:n 30 %:n energiatuki aurinkosähköjärjestelmälle, rahoituskulut 0 % (voimala toteutettiin omalla pääomalla, laskentakorko 1%, ostosähkön arvioitu keskiarvohinta 30 vuoden aikana 12 snt/kWh, voimalan tuotto 900 kWh/kWp paneelien toimittajan mukaan. [5]

Mitä fossiilisia polttoaineita ratkaisulla voidaan korvata? Kiinteistökohtainen öljylämmitys sekä kaukolämmössä hiiltä, turvetta ja öljyä.

Koonnut: Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto

Päivitetty: 17.9.2016

Katso myös: Kannattaako hiiltä ja öljyä korvata uusiutuvan energian investoinneilla Suomessa?

Esimerkki on koottu osana VNK Teas –rahoitteista Hajautetun energian mahdollisuudet ja rajoitteet -tutkimushanketta.

Lähteet:

[1] Vatajankoski. 12.5.2016. Säästötarina: Aurinkosähköä myös isompiin kohteisiin. Saatavissa: https://www.vatajankoski.fi/sahakka-blogi/aurinkosahkoa-myos-isompiin-kohteisiin/

[2] Tahkokorpi Markku. 2014. Case KOy Aurinkopajan aurinkosähköinvestointi, Pori. Saatavissa: http://www.finsolar.net/porissa-sijaitsevan-koy-aurinkopajan-energiainvestointi/

[3] Hirvonen Jussi, Sulpu ry. Puhelinhaastattelu ja sähköpostivaihto 9/2016.

[4] Nissilä Heli. 2015. Investointien kotimaisuusaste. Saatavissa: http://www.finsolar.net/investointiymparisto/investointien-kotimaisuusaste/

[5] Tahkokorpi Markku; Auvinen Karoliina. 2015. Toteutuneiden investointien kannattavuuksia ja kannattavuuslaskelmat (xls-taulukko). Saatavissa: http://www.finsolar.net/kannattavuus/toteutettujen-investointien-kannattavuuksia/