Heurekan peli tekee sähkön kysyntäjoustosta yksinkertaista

Suomi on sähkön kysyntäjoustossa maailman kärkimaita esimerkiksi energian mittauksen yhdenmukaisuuden ja laajuuden ansiosta. Kysyntäjoustosta puhutaan kuitenkin julkisuudessa liian vähän.

Ymmärrystä on lisättävä

Uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa yhä suurempi osa energiantuotannosta on ajallisesti muuttuvaa. Kysyntäjousto on kustannustehokkuudessaan erinomainen tapa saada sähköjärjestelmä mukautumaan vaihtelevaan tuotantoon. Aihe voi kuitenkin kaikessa teknisyydessään olla sellainen, että jo pelkästään käytetyt termit saavat asiaan vihkiytymättömän kuluttajan pään pyörälle. Vähäisen tietämyksen takia kysyntäjousto saattaakin näyttäytyä kotitalouksille heidän toimintaansa rajoittavana tekijänä.

Tähän asiaan helpotusta tarjoaa Heurekassa kehitteillä oleva kysyntäjoustopeli. Näyttelytuottaja Sami Pihkala Heurekasta demosi Smart Energy Transition -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa peliä, jonka avulla kysyntäjoustoa saadaan havainnollistettua kenelle tahansa. Testikäytössä peli sai hyvin kiinnostuneen Kysyntäjoustopelivastaanoton, sillä se tekee kysyntäjoustosta helpommin ymmärrettävän kokonaisuuden sekä havainnollistaa sen hyötyjä.

Yhteispelillä kulutuspiikit tasoittuvat

Pelissä perusideana on, että kunkin pelaajan täytyy suorittaa neljä kotitalouden toimintoa, joiden energiantarve on toisistaan poikkeavaa. Pelissä näitä ovat ulkoilu (0), ruoanlaitto (1), kotityöt (2) ja sauna (6). Numerot vastaavat karkeasti kyseisiin toimiin tarvittavaa sähkötehoa kilowatteina. Ensin pelaajat saavat sijoittaa nämä toiminnot neljään eri ajankohtaan klo 17-21 välillä vapaasti. Peliä pelatessa tuli selvästi esiin, että monet halusivat lämmittää saunaa illalla, jolloin muodostui myös voimakas piikki kokonaissähkönkulutuksessa (korkein Lego-torni kuvassa). Tämän jälkeen tehtävänä oli yhdessä pohtia, miten kulutusta saataisiin tasoitettua. Yhteispelillä ja omaa toimintaa muuttamalla näitä piikkejä saatiinkin tasoitettua huomattavasti, kun esimerkiksi saunomista ja kotitöitä siirrettiin iltapäivän eri ajankohtiin (kuvassa oikeanpuoleiset palkit). Keskeinen huomio pelissä onkin, miten suuri merkitys on, kun monta kotitaloutta osallistuu kysyntäjoustoon. Kysyntäjoustopeli2

Kysyntäjouston rooli energiajärjestelmässä

Toiminnan kokonaismerkityksen hahmottamiseksi pelaajien kasaamien palkkien viereen asetettiin korkeampi palkki, joka kuvastaa energian tuotantoa ja sen rakennetta. Se havainnollistaa yksinkertaisesti, mitä vaikutusta on sillä, että kulutusta saadaan tasattua kysyntäjouston avulla. Kulutuksen tasaamisesta voidaan palkita kuluttajaa halvempana sähkönä. Tuotannon suhteen tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaasuturbiineilla tuotettua, kallista ja saastuttavaa energiaa ei tarvitse tuottaa yhtä paljon, kun kulutuksen kovimmat piikit tasoittuvat. Sähköautojen ja ilmalämpöpumppujen yleistyessä nämä piikit tulevat olemaan nykyistä yleisempiä, mikä puolestaan aiheuttaa lisää haasteita sähköntuotannon ja sähköverkon kapasiteetin riittävyydelle.

Peli sopii kaikille

Peli tulee olemaan käytössä innoittajien vetämänä Heurekan tiedekeskuksessa Vantaalla. Peli on pyritty suunnittelemaan riittävän yksinkertaiseksi, jotta kaikenikäiset pelaajat voisivat innostua siitä. Kysyntäjoustosta voidaan helpommin keskustella pelin avulla ja se auttaa näkemään myös mitä käytännön hyötyä kysyntäjoustosta on. Peli vaikutti erittäin onnistuneelta. Jäämme odottelemaan sen käyttöönottoa Heurekassa!

Timo Huomo

Kirjoittanut


Timo Huomo
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus

 


Lähteet

Heiskanen, E. 2016. Kuluttaja-kansalainen ja kysyntäjousto. Esitys. Toimittajatilaisuus kysyntäjoustosta 23.11.2016. Saatavissa: http://www.slideshare.net/SmartEnergyTransition/kuluttajakansalainen-ja-kysyntjousto-eva-heiskanen-kuluttajatutkimuskeskus-helsinkin-yliopisto-smart-energy-transition-aalto-university-23112016-toimittajatilaisuus-kysyntjoustosta

Honkapuro, S. 2016. Kysyntäjousto – mitä, miksi, miten? Esitys. Toimittajatilaisuus kysyntäjoustosta 23.11.2016. Saatavissa: http://www.slideshare.net/SmartEnergyTransition/kysyntjousto-mit-miksi-miten-professori-samuli-honkapuro-lappeenrannan-teknillinen-yliopisto-lappeenranta-university-of-technology-lut-smart-energy-transition-toimittajatilaisuus-23112016-aaltoyliopisto-kauppakorkeakoulu

Kuvat: Timo Huomo