Kaukolämpö Suomen vahvuus energiamurroksessa

Tärkein tavoitteemme energiamurroksessa on ilmastonmuutoksen torjunta. Teknologia tarjoaa keinoja, markkinat ja sääntely puolestaan joko edesauttavat oikeansuuntaista murrosta tai hidastavat sitä ja tekevät siitä kalliimman. Koska lähtökohdat ja mahdollisuudet eri maantieteellisillä alueilla ovat erilaiset, eivät ratkaisutkaan voi olla samanlaisia.  Energiamurrokseen kannattaakin siksi ponnistaa oman energiajärjestelmän vahvuuksia hyödyntäen. Kaukolämpö, sähkölämmitys ja uusiutuva vesivoima ovat Suomen, mutta myös koko pohjoismaisen energiajärjestelmän vahvuus.

Jo nyt vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että edullisin tapa tuottaa sähköenergiaa Suomessa on tuulivoima, silloin kun otetaan huomioon sekä investointimenot että käyttö- ja kunnossapitokustannukset.

Oletko koskaan miettinyt energiajärjestelmän toimivuutta tilanteessa, jossa tuulivoimalla tuotetaan vaikkapa puolet sähköenergiasta? Useimmiten sähköä tuotetaan selvästi – jopa moninkertaisesti – nykyistä sähkönkulutusta enemmän. Toisinaan on ajanjaksoja, jolloin tuotantoa on puolestaan huomattavasti vähemmän kuin kulutusta. Mikä silloin on tehokkain tapa ylläpitää energiajärjestelmän tasapainoa? Leikataanko vaan ylimääräistä tuotantoa vai etsitäänkö sille järkeviä käyttökohteita?

Sähköjärjestelmän sisällä on mahdollista toteuttaa nykyistä merkittävästi enemmän kulutusjoustoa esimerkiksi sähkölämmityksen kulutusjoustoilla tai sähköautojen latausta optimoimalla. Tällaiset kulutusjoustoratkaisut tuovat päivän sisäistä tai enintään muutaman päivän joustoa. Ne eivät kuitenkaan ratkaise tuulivoiman tueksi tarvittavaa pidempien, välillä useidenkin viikkojen pituisten ajanjaksojen joustavuuden tarvetta.

Voisivatko tuulivoima ja kaukolämpö olla toimiva yhdistelmä? Tuulivoiman tuotanto on keskimäärin suurempaa talvella, jolloin myös kaukolämmön kulutus on suurempaa kuin kesällä. Kun sähköenergiaa on yllin kyllin tarjolla, kaukolämpöä on mahdollista tuottaa sähköstä joko lämpöpumpuilla hukkalämpöjä hyödyntämällä tai jopa sähkökattiloilla. Tuulivoiman tuotanto on monesti vähäistä pakkasjaksojen aikana, jolloin lämmön ja sähkön kulutus on korkeimmillaan. Tällöin sähkön ja lämmön yhteistuotanto tukee erinomaisesti koko energiajärjestelmää. Näin sähköntuotannon lisääntynyttä tarvetta voidaan paikata sähkön ja lämmön yhteistuotannossa saatavalla lisäsähköllä.

Energiamurrokseen liittyy monia erilaisia ratkaistavia kysymyksiä. Esimerkiksi lämmityksessä sähkön käyttö lisääntyy. Tällöin on tärkeää, että säilytetään ja lisätään joustomahdollisuuksia lämmitys- ja sähköjärjestelmien välillä, esimerkiksi hybridiratkaisuilla.

Pohdittavaksi muutama erityisesti kaukolämpöön liittyvä kysymys:

  • Kaukolämpöverkko on tärkeä mahdollistaja osana joustavaa, kestävää, tehokasta ja älykästä energiajärjestelmää. Miten yhteistuotantolaitokset saadaan pidettyä osana energiajärjestelmää, jos niiden käyttöajat alenevat oleellisesti nykyisestä?
  • Vaikka jätteestä pyritään kierrättämään kaikki mahdollinen, aina jää hyötykäyttöön kelpaamattomia jätteitä, joista kannattaa tuottaa energiaa. Sama logiikka pätee biomassaan. Miten nämä jakeet käytettäisiin tehokkaimmin energiaksi?
  • Joustavuuden lisäämiseksi tulisi ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja. Voisiko esimerkiksi sähköveroa kehittää siten, että nykyisen staattisen kulutuksen määrään sidotun sähköveron sijasta vero olisikin kytketty sähkön markkinahintaan?

Pidetään murroksen tärkein päämäärä, ilmastonmuutoksen torjunta, kirkkaana mielessä ja otetaan hyöty irti oman energiajärjestelmämme vahvuuksista!

Osallistuin Energiamurrosareenan kaukolämmön ja sähkön kysyntäjouston muutospolkujen luomiseen. Kiitos, että pääsin mukaan työstämään muutospolkuja yhdessä ennakkoluulottomien kumppaneiden kanssa.

Kirjoittaja:
Heli Antila
Teknologiajohtaja, Fortum
Twitter @AntilaHeli

Julkaistu: 18.12.2017

Kirjoittaja osallistui Strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition -hankkeen ja Sitran fasilitoimaan Energiamurrosareenaan vuonna 2017.

Kirjoitus on julkaistu osana Murrosareenan Miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta? -blogisarjaa. Blogitekstit edustavat kirjoittajien omia näkemyksiä. Tutustu Murrosareenan raporttiin ja lue muut blogisarjan kirjoitukset.