Kohti energistä ja oppivaa kokeilukulttuuria -seminaari

EnergiakokeiluKohti energistä ja oppivaa kokeilukulttuuria -seminaarin tavoitteena on tunnistaa keinoja, joilla uusiin energia- ja liikenneratkaisuihin liittyvän kokeilutoiminnan suunnitelmallisuutta ja kokeilujen tulosten hyödyntämistä voitaisiin vahvistaa.

Miten kokeiluista seulotaan tulevaisuuden energiaratkaisuja ja -osaamisia? Tunnistetaanko kokeiluissa mikä toimii, mikä ei toimi? Voitaisiinko entistä paremmin tunnistaa uuden teknologian käyttöönoton esteitä ja hidasteita? Miten kokeilutoiminnan suunnitelmallisuutta ja kokeilusta oppimista voitaisiin kiihdyttää?

Kenelle: Energiaan liittyvien kokeilujen rahoittajille ja kokeilutoimintaa ohjaaville tahoille ministeriöissä, virastoissa ja muualla Suomen innovaatiojärjestelmässä sekä kokeilujen tutkijoille.

Seminaarin järjestää Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition -hanke, jossa on tutkittu uusien energiaratkaisujen pilotti- ja kokeiluhankkeita.

Tapahtumapaikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 9, Helsinki

Ajankohta:
Torstai 8.12.2016 klo 9–12

Osallistumismaksu:
Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset:
Ilmoittautuminen viimeistään 1.12.2016 oheisen linkin kautta: https://www.lyyti.in/SET_kokeilukulttuuri_seminaari

Lisätietoja:
Eva Heiskanen, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus, eva.heiskanen@helsinki.fi, p. 050 321 0190

 

Ohjelma

Puheenjohtaja: Päivi Laitila, Motiva Oy

8.30   Aamukahvi

9.00   Avaus ja päivän ohjelma

9.10   Kokeileva Suomi – missä mennään?
Ira Alanko, Valtioneuvoston kanslia

9.30   Oppiminen energiakokeiluissa – tutkimustuloksia haasteista ja mahdollisuuksista
Eva Heiskanen, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus

9.50   Kokeilujen edistäjien kokemukset, ideat ja odotukset –ryhmätyö
– Mitä uutta tietoa kokeiluissa on tullut esiin ja missä sitä voitaisiin soveltaa?

10.10 Virikkeellinen tauko

10.30 Kokeilujen edistäjien kokemukset, ideat ja odotukset –ryhmätyö
– Miten kokeiluista oppimista voisi helpottaa omassa työssäsi?

11.00 Ryhmätöiden tulokset
Loppukeskustelu: miten tästä eteenpäin?

12.00 Tilaisuus loppuu

 

Lisää hankkeesta:
www.smartenergytransition.fi
www.energiakokeilut.fi