Miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta?

Keskustelu siitä, miten Suomi saadaan jaloilleen koronapandemian jälkeen siten, että samalla varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteen toteutuminen, on käynnistynyt. Sitra on julkaissut ansiokkaan listan tarvittavista toimista ja Strategisen Tutkimuksen hankkeiden johtajat ovat esittäneet lyhyen kannanottonsa tarvittavien toimien periaatteista.  Seuraavassa on muutamia esimerkkejä Smart Energy Transition –hankkeessa tutkituista mahdollisuuksista edistää energiamurrosta ja samalla tukea suomalaisen liiketoiminnan elpymistä.

Tuulivoiman rakentaminen koko Suomeen tulee varmistaa ratkaisemalla Puolustusvoimien tutkaongelma ja kaavoituksen jäykkyydet. Energiamurroksen ytimessä on uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyminen. Tuulivoimaa rakennetaan jo markkinaehtoisesti ja uusia hankkeita on käynnissä paljon. Nämä tuovat Suomeen valtavasti uutta liiketoimintaa, koska usein tuontitavaraa oleva turbiini muodostaa vain alle puolet voimalahankkeen kustannuksista. Eräänä haasteena on tuulivoimaloiden keskittyminen Länsi- ja Pohjois-Suomeen, jolloin hankkeet kannibalisoivat toisiaan ja siirtoyhteydet Etelä-Suomeen ovat pitkät. Uusia hankkeita tarvitaan Etelä- ja Itä-Suomeen, jossa tutkaongelma muodostuu esteeksi. Toisena haasteena ovat kaavoituksen jäykkyydet. Pitkän hankkeen aikana teknologia kehittyy, mutta kaavahakemus sitoo toimijan vanhaan teknologiaan, mikä heikentää hankkeiden tehoa ja kannattavuutta. Lisää tutkakysymyksestä: Ilmavoimien tuulivoimavastaisuudelle ei ole perusteita – tutkahäiriöt on ratkaistava osana hävittäjähankintoja

Energiayhteisölainsäädännön voimaantuloa on kiirehdittävä. Älyverkkotyöryhmän suositukset energiayhteisöistä mahdollistavat uusiutuvan energian kannattavat investoinnit taloyhtiöille, kun tuotettava energia voidaan käyttää osakkaiden kesken. Tällöin mahdollistuvat järkevän kokoiset aurinkosähköinvestoinnit. Energiayhteisön tulisi olla mahdollista laajeta myös pieniin teollisuusyhteisöihin ja alueisiin. Lisää taloyhtiöiden aurinkoenergiasta: Aurinkosähköä taloyhtiöiden asukkaille – Mittaushaasteista kohti digitaalisia energiayhteisöpalveluja

Energiaremonttien toteutumista tulee edistää varmistamalla kunnollisen suunnittelun saatavuus. Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen ja oman energiantuotannon edistäminen on todettu tärkeäksi hallitusohjelmassa. Niiden toteuttaminen vain on taloyhtiöissä kovin vaikeaa, koska sellaisia suunnittelijoita, jotka määrittelisivät mitkä toimenpiteet ovat hyödyllisimpiä, löytyy huonosti. Suoran avustuksen lisäksi energiaremonttien toteutumista voisi helpottaa kotitalousvähennyksen ylärajan nostaminen näille hankkeille. Lisää energiaremonteista: Vaikeaa, monimutkaista ja epävarmaa: Mistä tekijät taloyhtiöiden energiaremontteihin?

Power-to-X-teknologioiden kehitystä on tuettava ja synteettisten polttoaineiden lainsäädäntöä on kehitettävä. Sähkö on vaihtelevan tuotannon lisääntyessä ajoittain hyvin edullista. Niinpä varastointi- ja muuntoteknologiat tulevat välttämättömiksi. Erityisen kiinnostavia ovat nk. power-to-x-teknologiat, joissa sähkön avulla tuotetaan vetyä ja vedystä edelleen polttoaineita tai kemikaaleja. Niissä on Suomessa vahvaa osaamista, mutta teknologian kehittäminen vaatii vielä RDI-tukea. Lisäksi näin syntyvien polttoaineiden lainsäädäntö- ja verotuskysymykset tulee ratkaista hyvissä ajoin, että teknologiaa voidaan hyödyntää. Lisää power-to-X-teknologioista: Power-to-X muuttaa polttoaine- ja kemikaalituotannon skaalattavaksi teknologiaksi

Kulutusjouston palveluliiketoiminnan markkinoiden tulee olla laajat ja avoimet. Suomi on hyvä liiketoimintaympäristö kulutusjouston palveluille älykkään sähköverkon, sääntelyn ja hyvän ICT-osaamisen vuoksi. Liiketoiminta on vielä aivan alkuvaiheessa, mutta sillä on suuri potentiaali ja merkitys vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyessä. Lisäksi tällä alueella on Suomelle suuri vientipotentiaali. Siksi markkinoiden kehitystä ei tule mitenkään säännöksin rajoittaa. Tutkimus on käynnissä, osatuloksia gradutyössä.

Armi Temmes
Hankejohtaja
Professori
Aalto-yliopisto