Pyöreän pöydän keskustelu sähkötehon riittävyydestä

Keskustelutilaisuudessa tarkastellaan minkälaisia ohjauskeinoja ja markkinamalleja voidaan käyttää sähkötehon riittävyyden varmistamiseksi. Pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena on muodostaa yhteistä näkemystä eri ratkaisumallien hyvistä ja huonoista puolista.

Aika ja paikka: 5.10. klo 13-15 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Lapuankatu 2.

Ohjelma:

13:00 Tervetuloa ja alkusanat
Professori, ohjelmajohtaja Mikael Hilden, Syke / Strategisen tutkimusneuvoston Resurssiniukka ja ilmastoneutraali Suomi -ohjelma

13:05-13:15: Johdanto: Sähkötehon riittävyyden haasteet
Sähkömarkkinajohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid

13:15 – 14:55 Pyöreän pöydän keskustelu

Teemat:

  • Ongelma-analyysi: Kuinka merkittäviä sähkötehon riittävyyteen liittyvät riskit ovat? Mitkä syyt ovat riskien taustalla? Milloin uudet keinot tulisi ottaa käyttöön riskien välttämiseksi?
  • Kysyntäjouston edistäminen: Kuinka paljon sähkötehon riittävyyteen liittyvistä riskeistä voidaan ratkaista kulutuksen joustoa lisäämällä? Mitä pitäisi tehdä, jotta kysyntäjousto saadaan kasvuun?
  • Tuotantokapasiteetin turvaaminen kysyntähuippujen hetkiksi: Kuinka paljon kapasiteettia tarvitaan? Mitkä ovat kustannustehokkaat ratkaisut?
  • Muut osallistujien esiin nostamat kysymykset!

Keskustelun puheenjohtajana toimii Smart Energy Transition -hankkeen vuorovaikutusjohtaja Karoliina Auvinen Aalto-yliopistosta.

14:55-15:00 Yhteenveto ja loppusanat
Professori Raimo Lovio, Aalto-yliopisto / Smart Energy Transition

Kutsuvierastilaisuus. Tilaisuuteen osallistuu sähkömarkkinatutkijoita strategisen tutkimusneuvoston Smart Energy Transition, BC-DC sekä EL-TRAN -hankkeista sekä alan keskeisiä toimijoita.

Lisätietoja:

Professori Samuli Honkapuro, samuli.honkapuro(at)lut.fi

STN-hankkeiden kommentit Fingridin keskustelupaperiin: Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?”

Ilmoittautuminen: Hankeassistentti Allu Pyhälammi, allu.pyhalammi(at)aalto.fi