Smart Energy -teknologian kehitys ja käyttöönotto Suomessa -työpaja 6.6.2016

Solar_panelSmart Energy Transition -hanke järjestää avoimen työpajan maanantaina 6.6.2016 klo 8:30-16 Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (Runeberginkatu 14-16), tilassa C350.

Työpaja pohjaa kevään 2016 aikana toteutettuun delfoi-kyselyyn ja kokoaa alan asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä:

  • Mitä tulevaisuuden energiamurros tarkoittaa Suomessa?
  • Miten eri energiajärjestelmien käyttöönottoa voidaan edistää? ja
  • Miten eri alojen toimijat voivat parhaiten hyötyä uusista, kestävämmistä energiateknologioista?

Aikajänteenä tarkastelussa on vuosi 2030. Työskentely tapahtuu teknologiateemoittain jaotelluissa ryhmissä.

Kiitos kaikille osallistuneille! Löydätte alta sekä teknologiakohtaiset raportit että yleiskoosteen työpajan tuloksista.

Energiamurroksen teknologiat -kooste

Energiamurroksen ennakoidut vaikutukset 2030 -raportit:
Aurinkosähköjärjestelmät
Aurinkolämpö, lämpöpumput ja lämmön varastointi
Tuulivoima
Biomassapohjaiset energiaratkaisut
Rakennusten energiatehokkuus
Huipputeho ja varavoima
Kysynnänjoustojärjestelmät

Työpajan pöytäkohtaiset työskentelymateriaalit
(taustapaperi ja alustavat nostot delfoi-vastauksista):

Aurinkosähkö
Aurinkolämpö, lämpöpumput ja lämmön varastointi
Tuulivoima
Biomassapohjainen energiajärjestelmä
Rakennuskannan energiatehokkuus
Huipputeho ja varavoima
Digitalisointi ja kysyntäjouston automatisointi

Ohjelma:

8:30 – 9:00 | Kahvi ja postereihin tutustuminen

9:00 – 9:20 | Avaus ja ohjeistus

9:20 – 9:55 | Delfoihin-kyselyn tuloksien esittely ja taustamateriaaliin tutustuminen (pdf-esitys)

10:00 – 10:45 | Energiamurroksen teknologiset ajurit

11:00 – 12: 00 | Miten murros näkyy ja miten teknologia toteutuu eri mittakaavoissa vuonna 2030?

Teknologiateeman käyttöönottoa ja energiamurrosta konkretisoidaan eri mittakaavoissa: Suomi; Kaupunkiseutu; Kylä/Asuinyhteisö; Rakennus (työskentelykartta)

12:00 – 13:00 | Lounas & Pöytiin tutustuminen itsenäisesti

13:00 – 14:20 | Minkä pitää muuttua tai mitä puuttuu tai on liikaa, jotta pöydän ennakoima muutos voisi tapahtua Suomessa?

14:20 – 14:50 | Tauko & Pöytävierailut

14:50 – 16:00 | Pöytätyöskentelyn tulosten jakaminen ja keskustelu

Lisätietoja:
Tatu Marttila ja Mikko Jalas, Aalto-yliopisto, etunimi.sukunimi@aalto.fi