Suomen energiapihein toimistotalo näyttää mallia älykkäästä sähkön varastoinnista

Älykäs sähkövarasto optimoi tuotetun sähkön käyttöä Suomen energiatehokkaimmassa julkisessa toimistotalossa, Viikin Ympäristötalossa. Siemensin toimittama akkuvarasto varastoi kiinteistössä tuotettua aurinkosähköä, tasaa kulutushuippuja ja mahdollistaa älylatauksen.

Älykäs sähkövarasto optimoi tuotetun sähkön käytön

Viitisen vuotta sitten valmistunut Suomen energiapihein toimistotalo, Viikin Ympäristötalo, pääsee lähes nollaenergiatalon tasolle tehokkaalla lämmön talteenotolla, rakennuksen tiiviillä vaipalla, sähkönkulutuksen minimoimisella sekä tuottamalla osa energiasta itse aurinkopaneeleilla. Rakennuskustannukset jäivät suotuisten suhdanteiden vuoksi useita miljoonia euroja alle kustannusarvion, joten ylijäänyt budjetti suunnattiin rakennuksen luovutuksen jälkeen energiankäytön jatkokehittelyyn.

Muutama vuosi rakennuksen valmistumisen jälkeen, keväällä 2015, Ympäristötaloon rakennettiin yhteistyössä Siemensin kanssa Suomen ensimmäinen tuotantokäytössä oleva älykäs sähkövarasto, joka on osa kiinteistön sähköverkkoa. Sähkövaraston akuston ohjausautomaatio ohjaa rakennuksen aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien tuottamaa sähköä akkuun tai Ympäristökeskuksen henkilöstön käytössä olevan sähköauton latauspisteen käyttöön. Varastosta on mahdollista myydä sähköä myös verkkoon. Sähkövarastoa voidaan hyödyntää lataamalla sähköä silloin kun se on edullista ja käyttämällä varastoitua sähköä kun hinta on huipussaan.

Huimaa vauhtia kehittyvä akkuteknologia mahdollistaa kysyntäjoustoa ja kulutuspiikkien tasoittamista

Sähkövarastojen akut ovat kehittyneet huimasti muutamassa viime vuodessa niin teholtaan kuin kooltaankin. Jos Ympäristötaloon alettaisiin suunnitella nyt sähkövarastoa, saataisiin sinne nykyistä neljä kertaa tehokkaampi varasto; akut ovat puolittuneet kooltaan ja kaksinkertaistuneet teholtaan.

Sähkövarastot voivat toimia tulevaisuudessa kysyntäjouston mahdollistajina. Varastoja voitaisiin käyttää esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantovaihteluiden ja kulutushuippujen tasaamiseen sekä sähkönjakelun luotettavuuden varmistamiseen. Sähkövarastojen avulla kiinteistöt voivat myös käydä tulevaisuudessa kauppaa; niihin voi ostaa sähköä sen ollessa halpaa, ja vastaavasti myydä takaisin niinä vuorokaudenaikoina, kun sähkö on kallista.

Kiinteistökohtaisten sähkövarastojen arvellaan olevan kuluttajien kannalta hinnaltaan saatavilla 5-10 vuoden kuluttua. Kotitalouksien akkujärjestelmät voivat tulevaisuudessa vähentää sähköverkkoon tarvittavia investointeja ja lisätä siten sähköverkon luotettavuutta.

Kirjoittanut

Katri Korhonen
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus

Smart Energy Transition -hankkeen puitteissa tehty Ympäristötalon case-tutkimus luettavissa täällä

Kuva: STT