Suomi kokeilee energiamurroksen ratkaisuja

Kun energiajärjestelmä muuttuu, uusia ratkaisuja voi kehittää laboratoriossa vain tiettyyn pisteeseen asti. Vasta niiden vieminen kentälle, tosielämän olosuhteisiin, kehittää kustannustehokkuutta ja käytettävyyttä.

Energiakokeilut.fi –tietopankkiin on kerätty murroksellisiin energiateknologioihin – uusiutuvaan ja älykkääseen energiajärjestelmään sekä vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen – liittyviä pilotteja ja kokeiluja. Esimerkkivalikoima ei ole kattava, vaan valottaa pilotoitujen ratkaisujen kirjoa.

Tietopankista löytyy pilotteja, joissa kokeillaan uusia tapoja integroida aurinkosähköä ja -lämpöä rakennettuun ympäristöön ja muihin taloteknisiin järjestelmiin. Uusiutuvan, vaihtelevan tuotannon lisääntyminen tulee edellyttämään kysynnän ajoittamista sähkön tarjonnan mukaan. Tästä esimerkkinä ovat ohjattavan katuvalaistuksen kokeilut. Vaihtelevien sähköntuotantomuotojen lisääntyminen voi lisätä myös sähkön varastoinnin tarvetta joko sähkönä tai lämpönä. Suomesta löytyy myös joitakin varastointiin ja sähköautojen älykkääseen lataukseen liittyviä kokeiluja. Liikenteessä kokeilujen kautta kehitetään sähköistä liikennettä ja erilaisten liikennepalvelujen saumatonta yhdistämistä digitaalisten alustojen avulla.

Kokeilujen kautta kunnat opettelevat suunnittelemaan älykkäitä alueita. Uudet kaupunginosat toimivat myös alustana yritysten tuote- ja palvelukehityshankkeille. Tällaisia edustavat esimerkiksi Tampereen Vuores, Helsingin Fiksu Kalasatama tai Oulun Hiukkavaaran keskus. Rakennuttajat taas kehittävät demonstraatiorakennusten avulla yhä parempaa kykyä tuottaa rakennuksia, jotka tuottavat yhtä paljon energiaa kuin kuluttavat. Kiinnostava esimerkki tästä on Wasa Station –monitoimikortteli.

Pilotit ja kokeilut ovat tärkeä tapa tutustua uusiin teknisiin ja organisatorisiin ratkaisuihin ja tuoda niitä erilaisiin käytännön olosuhteisiin. Pilotteihin ja kokeiluihin osallistujat myös kehittävät omaa osaamistaan ja voimaantuvat uusien ratkaisujen edelläkävijöinä. Uudet ratkaisut vaativat yleensä ympärilleen uudenlaisten osaajien verkoston, kuten järjestelmien asentajia ja huoltomiehiä, osaavia käyttäjiä ja myös joustavia viranhaltijoita. Kokeilut paljastavat, millaista osaamista yhteiskunnassa tarvitaan laajemmin tulevina vuosikymmeninä, kun uudet teknologiat ja ratkaisut yleistyvät.

Kokeilujen kautta osallistujat kehittävät teknisiä ja organisatorisia ratkaisuja, kuten myynti-, hankinta- tai rahoitusratkaisuja sekä käyttöympäristöjä eteenpäin. Opittuja asioita siirretään myös jonkun verran kokeilujen välillä. Esimerkiksi yritykset pilotoivat ratkaisuja yhdessä paikassa, ottavat siitä opiksi, ja vievät kehittyneemmän ratkaisun uuteen paikkaan edelleen kehitettäväksi. Myös hyviä toimintamalleja, kuten Oulun kaupungin rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen mallia, viedään uusiin paikkoihin ja sovelletaan toisiin olosuhteisiin.

Tieto hyvistä ratkaisuista liikkuu siis yksittäisistä piloteista eteenpäin, mutta tieto ongelmista liikkuu huonommin. Lisäksi monia eri ratkaisuja yhdistelevissä kokeiluissa ei välttämättä kerätä tietoa siitä, miten eri ratkaisut vuorovaikuttavat keskenään. Monia laajempia kokeiluja ei ainakaan toistaiseksi ole arvioitu kokonaisuutena. Haasteena on kehittää kriittisen arvioinnin tapoja, jotka eivät kuitenkaan lannista rohkeita edelläkävijöitä.

Hallitusohjelmassamme Suomi aikoo kokeiluyhteiskunnaksi. Energiakokeilut.fi –tietopankki osoittaa, että Suomi todella kokeilee. Hyvää on myös, että pilotteja löytyy kaikkialta Suomesta, etelästä pohjoiseen, julkiselta sektorilta pieniin ja suuriin yrityksiin ja yksittäisiin kansalaisiin. Jatkossa systemaattiseen tiedonkeruuseen ja arviointiin joudutaan kuitenkin panostamaan entistä enemmän, jos kokeiluista halutaan kerätä kaikki opit talteen.

Kirjoittanut

Tutkimusjohtaja Eva Heiskanen
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus