Energiamurrokseen vauhtia siirtämällä pilottien opit politiikkaohjelmiin

Uuden teknologian pilotit ja kokeilut ovat aina tärkeitä uusien markkinoiden syntyvaiheessa. Todellisissa käyttöympäristöissä tehdyt pilotit kehittävät uusien teknisten ratkaisujen kustannustehokkuutta, käytettävyyttä ja uskottavuutta. Lisäksi ne luovat käyttäjäyhteisöjä, jotka edistävät teknologian hyväksyttävyyttä ja julkista tukea. Kuluneella hallituskaudella onkin edistetty kokeilukulttuuria, jotta Suomi uudistuisi. Smart Energy Transition –hankkeen osahanke 4 tutkii ja kehittää uuden energian piloteista ja kokeiluista oppimista. Olemme saaneet selville, että piloteista saadut […]