Tiedote: Yli sata uuden energian pilottia julkaistu

Liikenteen kokeiluissa kehitetään sähköistä liikennettä ja erilaisten liikennepalvelujen saumatonta yhdistämistä digitaalisin alustoin. Yritykset pilotoivat uusia energiamuotoja, älykkään sähköverkon sovelluksia ja erilaisia palveluja, kuten aurinkopaneelien rahoitusta tai sähkösopimusta tietyn tuottajan pienvesivoimalasta. Lisäksi pilotoidaan uusia toimintamalleja, kuten aurinkosähkön yhteishankintaa, uusiutuvan energian edistämistä julkisissa hankinnoissa sekä ongelmanratkaisua avoimen datan ja joukkoistamisen avulla.

Kokeilukulttuuri tuottaa ratkaisuja

Energia-alan murroksessa on todella tärkeää, että suomalaiset kokeilevat rohkeasti uusia ratkaisuja tosielämän ympäristöissä. Laboratoriossa ratkaisuja voidaan kehittää vain tiettyyn pisteeseen asti. Toimivuus, toteutettavuus ja kustannustehokkuus kehittyvät vasta, kun ratkaisut viedään kentälle. On hyvä, että pilotteja löytyy kaikkialta Suomesta, julkiselta sektorilta pieniin ja suuriin yrityksiin sekä yksittäisiin kansalaisiin. Löysimme myös paljon yksittäisiä hyviä tiedonvaihdon käytäntöjä. Haasteena on systemaattinen kokemusten vertailu ja arviointi yli useampien yksittäisten kokeilujen. Jatkossa pilottien ja kokeilujen arviointiin on tärkeää kiinnittää Suomessa enemmän huomiota”, toteaa tutkimusjohtaja Eva Heiskanen Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja jatkaa: ”Kokeilujen, koulutuksen, energiapolitiikan ja innovaatiotoiminnan välille pitäisi luoda nykyistä tiiviimpi yhteys.”

Kokeiluiden avulla voidaan kehittää uutta teknologiaa ja markkinaympäristöä. Kokeilut paljastavat, millaista osaamista yhteiskunnassa tarvitaan laajemmin tulevina vuosikymmeninä, kun fossiilisista polttoaineista siirrytään puhtaisiin teknologioihin. Uudet ratkaisut vaativat ympärilleen uudenlaisten osaajien verkoston järjestelmien asentajista osaaviin käyttäjiin ja virkamiehiin asti.

Yli sadan kokeilun tietopankki: www.energiakokeilut.fi

 

Lisätietoja:

Eva Heiskanen, Helsingin yliopisto, 050 3210190, eva.heiskanen(at)helsinki.fi

Päivi Laitila, Motiva Oy, 040 525 5471, paivi.laitila(at)motiva.fi

Smart Energy Transition (SET) on Suomen Akatemia strategisen tutkimusneuvoston hanke (2015–2020), jossa tutkitaan, miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta. Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Osana hanketta tutkitaan kokeiluista oppimista sekä uusien liiketoimintamallien syntyä. Jatkossa SET-hankkeessa tehdään 20 tapauksesta tarkempi analyysi osaamisaukkojen löytämiseksi ja muista kokeilujen toteuttamisen kriittisistä tekijöistä.

Lisätietoja: www.smartenergytransition.fi

Tiedote julkaistu aluperin STT Infossa 5.9.2016.