Uusi sivusto avattu: katso tiedot 250 yrityksen puhtaan energian liiketoiminnasta

Tiedote 14.2.2018

Strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition -hanke on avannut Uuden energian yritykset -sivuston 14.2.2018.

Sivustolle on kerätty ja ryhmitelty tietoa noin 250 energia-alan yrityksestä. Tiedon keräämisen, välittämisen ja analysoimisen työvälineeksi kootulta sivustolta löytyy perustietoa näistä yrityksistä kätevästi yhden osoitteen alle koottuna.

Energiamurros synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Energiamurrosta seuraava liiketoiminnan murros tapahtuu vauhdilla. Lisäksi se koskettaa monenlaisia yrityksiä ja toimialoja eri tavoin. Tällaisen murroksen seuraamiseen ja ymmärtämiseen viralliset ja hitaasti syntyvät toimialatasoiset tilastot eivät tarjoa hyvää lähdetietoa.

Smart Energy Transition – hankkeessa on tämän seurauksena korostettu yritys- ja tuoteryhmätasoisten muutosanalyysien tarvetta. Yritysten uutta liiketoimintaa tutkimalla tarkastellaan, miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta.

Käynnissä oleva energiamurros synnyttää paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia – samanaikaisesti heikentäen fossiilisiin polttoaineisiin ja energiatehottomiin ratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan jatkonäkymiä. Jokainen yritys ja kansakunta pärjää energiamurroksessa sitä paremmin, mitä joustavammin se pystyy irtautumaan kilpailukyvyttömäksi käyvästä liiketoiminnasta ja pääsemään käsiksi uusiin, kasvaviin markkinoihin.

Tutustu Uuden energian yritykset -sivustoon: http://energiamurros.fi

Yritysten tietoja päivitetään säännöllisesti ja sivustoa kehitetään Smart Energy Transition -hankkeen toimesta vuoteen 2020 asti.

Lisätietoja:

Professori emeritus Raimo Lovio
Innovaatio- ja ympäristöjohtaminen
Aalto-yliopisto
raimo.lovio@aalto.fi

Professori Armi Temmes
Corporate Sustainability
Aalto-yliopisto
armi.temmes@aalto.fi, +358 40 353 8315

Smart Energy Transition -hanke: www.smartenergytransition.fi