Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi

Aalto-yliopiston emeritusprofessori Raimo Lovio puhui Energiaviraston Uusiutuvan energian päivässä 21.1.2020 päästöjen vähennyskeinoista ja ilmastopolitiikan kehitystarpeista.

Alkuun Lovio keskustelee ilmastopolitiikan toimijoista. Hän muistuttaa, ettei kukaan onnistu ilmastotavoitteissa yksin, vaan kyse on yhteispelistä. Myös yritykset ovat ymmärtäneet roolinsa ilmastopoliittisen tavoitteiden saavuttamisessa. Lopulta uhat muuttuvat mahdollisuuksiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi.

Lovion mukaan ilmastopolitiikka kehittyy, kun 1) ilmastonmuutos etenee ja sen negatiiviset vaikutukset vahvistuvat 2) ratkaisukeinot kehittyvät ja halpenevat 3) edelläkävijät toimivat ja alkavat hyötyä. Tämän seurauksena poliittinen konsensus vahvistuu ja keinot konkretisoituvat. Tämä kuitenkin edellyttää reilua siirtymää, jossa on kolme keskeistä pilaria:

Tämän jälkeen Lovio esittelee yksityiskohtaisemmin ilmastopolitiikan keinoja ja kehitystarpeita. EU:n päästökauppajärjestelmää voitaisiin tukea muun muassa vähentämällä päästöoikeuksien määrää nykyistä nopeammin, laajentamalla päästöoikeussektori kattamaan myös kiinteistöjen lämmityksen, maantieliikenteen ja lentoliikenteen sekä asettamalla päästöoikeuksille lattiahinta tai tukemalla hintaa kansallisella veroratkaisulla.

Lovio nostaa esimerkiksi kansallisesta päästövähennystoimesta turpeen energiakäytön alasajon, joka tulee toteuttaa reilusti ja innovatiivisesti. Turpeen ja turvemaiden käytölle on kehitettävä vaihtoehtoja, kuten korkeamman jalostusasteen tuotteet, tuulipuistot ja laajempi alueellinen kehittäminen esim. biokaasun tuotantoon.

Lisäksi Lovio puhuu sähköistämisen edistämisestä sektorikytkennän avulla, mikä viittaa muun muassa lämmityksen ja liikenteen sähköistämiseen. Sähköistämisen edistäminen edellyttää uusiutuvan sähköntuotannon investointikannustimia sekä ulkomaisten siirtoyhteyksien ja kotimaisen kantaverkon kehitystä. Myös sähköverotuksen uudistukset ovat keskeisiä:

Tuuli- ja aurinkovoiman sekä lämpöpumppujen kasvuluvut antavat lupaavia signaaleja sähköistymisen kehityksestä Suomessa:

Loppuun Lovio keskustelee liikenteen päästöjen puolittamisesta:

Kirjoitus on tiivistelmä Lovion esityksestä ”Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi”, jonka löydät kokonaisuudessaan täältä.

Lue myös Energiauutisten
juttu Lovion puheenvuorosta.